Науковий ступінь, вчене звання

розвиток нормативно-правової бази інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простірпитання комерціалізації результатів науково-технічної діяльностірегіональні інноваційні системи та програмистворення правових засад підтримки інноваційних підприємств та стартапівпроблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури, зокрема наукових парків та центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах та наукових установахпроблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністюцифрова економіка: поточний стан та перспективи розвиткувідкрита наука та відкриті інновації" "історія науки і техніки через призму інновацій

Квитанція

Тези