Конференції

З 1966 р. ЦДПІН проводить міжнародні київські симпозіуми з наукознавства і науково-технічного

прогнозування. У червні 2010 р. відбувся ХХІІІ Симпозіум.  2-3  червня 2011 р.       відбувся XXIV Київськийміжнародний симпозіум «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення». Програма.

       З 2001 р. ЦДПІН організовує і проводить міжнародні наукові форуми за підтримки ЮНЕСКО та Міжнародної асоціації академій наук (МААН), в роботі яких беруть участь науковці з України, СНД та країн далекого зарубіжжя. Наводимо матеріали Міжнародної конференції «Суспільство, засноване на знаннях: нові виклики науці та вченим» (2005 г.) , Міжнародного симпозіуму «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» (2009 р.) та Міжнародного  симпозіуму «Переміщення центрів науково-технологічної активності на європейському просторі та мобільність учених і спеціалістів між країнами: сучасні тенденції» (19-23 жовтня 2011 р.).

 

       З 1989 р. ЦДПІН щорічно проводить наукові конференції, присвячені пам’яті видатного українського вченого, засновника української наукознавчої школи, першого керівника ЦДПІН, члена-кореспондента НАН України, професора Г.М.Доброва. З 2001 р. матеріали конференцій публікуються у додатках дожурналу «Наука та наукознавство» або окремими збірниками. Чергові читання відбулися в березні 2010 р. та в березні 2011 р.

       Центр є співорганізатором Міжнародних конференцій з інноваційної політики «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки», що регулярно проводяться в м. Алушта.   Матеріали конференцій:  2005 р.,     2006 р.,     2008 р.,     2009 р.,       2010 р.   12-16 вересня  відбулася вже XVI конференція.

З іншими матеріалами конференцій з інноваційного розвитку ознайомитися на сайті Південного інституту інтелектуальної власності.

       Центр організує або є співорганізатором проведення також неперіодичних конференцій, присвячених актуальним проблемам науки та наукознавства. Зокрема, в 2010 р. проведено конференцію «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції».