Аспірантура

Начальник відділу кадрів і аспірантури  Тимофеєва Олена Олександрівна.

 

ЦДПІН НАН України готує наукові кадри вищої кваліфікації  за спеціальностями:

  • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
  • 07.00.07 – історія науки та техніки.