МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «Патонівські наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці» (м.Київ, 30 листопада 2021 р.)

ПРОГРАМА

Організатори симпозіуму:
 Міжнародна асоціація академій наук (МААН)
 Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
 Національна академія наук (НАН) України
 ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН України»
Голова програмного комітету
Анатолій Загородній, президент НАН України
Заступники голови програмного комітету
В’ячеслав Богданов, віцепрезидент НАН України, виконуючий обов’язки головного ученого
секретаря НАН України
Борис Маліцький, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
Члени програмного комітету
Володимир Гусаков, голова Президії НАН Білорусі, керівник Міжнародної асоціації академій
наук (МААН);
Мурат Журинов, президент НАН Республіки Казахстан;
Єжі Душінський, президент Польської академіїнаук;
Мурат Джуматаєв, президент НАН Киргизської Республіки;
Ева Зажімалова, президент АН Чеської Республіки;
Георгий Квеситадзе, президент НАН Грузії;
Рамиз Мехтіев, президент НАН Азербайджану;
Ашот Сагян, президент НАН Республіки Вірменія;
Ион Тигиняну, президент АН Молдови.
Теми для обговорення
• Академічна наука – мережоцентрична організація наукових, науково-технічних досліджень
та інновацій на базі передових фундаментальних досягнень; науково-технічні комплекси,
інженерні, учбові та опорні центри.
• Принцип організації цілеспрямованих фундаментальних досліджень, механізми та
результати його реалізації, фундаменталізація технологічних досліджень.
• Пошук ефективних способів наукового супроводження реалізації пріоритетів соціально-
економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки: прогнозно-аналітична та
експертна діяльність, формування цільових науково-технічних програм.
• Розвиток зв’язків науки з виробництвом, організація спільних з промисловістю структур,
посилення вимог до впровадження результатів досліджень у суспільну практику, матеріальне та
моральне стимулювання цієї діяльності; договори НАН України з міністерствами та відомствами.
• Взаємодія з органами влади на центральному та регіональному рівнях з питань розвитку
науки, технологій та інновацій, вплив на формування політики розвитку країни.
• Процес інтеграції академічної науки з університетською системою з метою більш
ефективного виконання дослідних, інноваційних та освітніх функцій.
• Використання можливостей міжнародних взаємодій вчених академій з зарубіжними
колегами для покращення якості академічних досліджень і популяризації вітчизняної науки.
• Пріоритетне забезпечення соціального розвитку НАН України як важлива умова успішного
її розвитку, залучення молоді до наукової діяльності, збереження наукових шкіл та здорового
клімату в наукових колективах.
Для участі в симпозіумі запрошуються вітчизняні та зарубіжні учені і організатори науки,
президенти академій наук, які входять до складу МААН, представники урядових і громадських

організацій, ЮНЕСКО, Європейської комісії та інших міжнародних організацій, які займаються
проблемами розвитку науки і розповсюдження та використання наукових результатів.
Регламент роботи: симпозіум планується провести в режимі онлайн на платформі ZOOM.
Робочі мови: українська, російська, англійська
Контакти: Кавуненко Лідія Пилипівна (+380 962857495),
e-mail: lkavunenko@gmail.com ,
Секретар Інституту: (+38-044-486-95-91)

Інформаційний лист
Информационное письмо