Пленарне засідання Міжнародного симпозіуму «Патонівські наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці» 30 листопада 2021 р.

ПРОГРАМА

Пленарне засідання
Міжнародного симпозіуму
«Патонівські наукові традиції
в світлі нових викликів сучасній науці»

30 листопада 2021 р.
10 00 – 18 00

Зал засідань Президії НАН України (м.
Київ, вул. Володимирська, 54)
Регламент: доповідь – до 15 хвилин
питання – 5 хвилин

Засідання проводиться

у дистанційному форматі (на платформі Zoom)
Підключення до конференції Zoom ID: 859 8694 3633
Pass: 635797
https://us02web.zoom.us/j/85986943633?pwd=cC8xVGk3aHpKK3BmUGIyTlVZMkdhUT09

10 00 -10 15  Відкриття симпозіуму

Вступне слово
Анатолій Глібович Загородній, Президент Національної академії наук України

10 15 -13 00  Доповіді

Володимир Павлович Горбулін, Перший віцепрезидент Національної академії наук
України
«Тріада Корольов-Янгель-Патон в основі історії та сучасності вітчизняного
ракетобудування»
Василь Григорович Кремень, Президент Національної академії педагогічних наук
Б.Є.Патон – науковий лідер, видатний організатор і невтомний оборонець
національної науки України»
Вячеслав Леонідович Богданов, віцепрезидент Національної академії наук України
«Концепція розвитку НАН України до 2025 року – відповідь на нові виклики академічній
науці»
Петро Олександрович Вітязь, заступник керівника Міжнародної асоціації академій
наук (Білорусь)
«Мої спогади про Б.Є.Патона»
Дирк Бочар, Генеральний секретар Європейської федерації національних інженерних
асоціацій FEANI (Бельгія)
«Актуальні задачі інжинірингу»
Віталій Іванович Цимбалюк, Президент Національної академії медичних наук України
«Внесок Б.Є.Патона у створення та розвиток технологій зварювання живих тканин»
Мурат Журинович Журінов, Президент національної академії наук Республіки
Казахстан
«Досвід моєї багаторічної співпраці з Б.Є.Патоном в Міжнародній асоціації академій
наук»
Гіоргі Іванович Квесітадзе, Президент Національної академії наук Грузії
«Спогади про Б.Є.Патона»
Антон Григорович Наумовець, член Президії Національної академії наук України,
керівник Благодійного фонду імені Бориса Патона
«Інноваційний розвиток як ключовий елемент науково-технічної політики
Б.Є.Патона»
Ярослав Михайлович Гадзало, Президент Національної академії аграрних наук
України»
«Принципи організації і проведення фундаментальних досліджень з питань
збереження родючості грунтів»
Мурат Садирбекович Джуматаєв, Президент Національної академії наук Киргизької
Республіки

«Згадуючи відвідування Б.Є. Патоном Національної академії наук Киргизької
Республіки»

13 15 – 14 00 Перерва на обід
14 00 -16 30  Доповіді (продовження)

Борис Антонович Маліцький, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва Національної академії наук України»
«Патонівські наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці
Елла Марленівна Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М.В.Птухи Національної академії наук України
«Патонівська соціальна стратегія розвитку НАН України»
Ігор Віталійович Крівцун, директор Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
Національної академії наук України
«Інститут електрозварювання як базова модель інноваційного розвитку НАН
України»
Леонід Михайлович Лобанов, заступник директора Інституту електрозварювання
ім.Є.О.Патона Національної академії наук України
«Патонівські засади розвитку науки і техніки»
Ярослав Степанович Яцків, директор Головної астрономічної обсерваторії
Національної академії наук України
«Космічні та зоряні шляхи Б.Є.Патона»
Юрій Михайлович Батурін, головний науковий співробітник Федеральної державної
бюджетної установи науки «Інститут історії природознавства і техніки ім. С.І.Вавілова
РАН»
«Роль Б.Є. Патона у створенні групи цивільних космонавтів»
Зоу Ю, директор Інституту науково-технологічної стратегії Академії наук Китаю провінції Цзянсі
(Китай)
«Міжнародне співробітництво Академії наук провінції Цзянсі та Національної академії наук
України»
Олександр Андрійович Удод, завідувач відділу Інституту історії України Національної
академії наук України
«Історія і політика пом’яті: патонівські традиції академічної свободи вченого»
Андрій Іванович Ніколаєнко, народний депутат України
«Альянс «Інженери для України» – склад та першочергові завдання»
Геннадій Віліорович Жук, директор Інституту газу Національної академії наук України
«Альтернативні газові палива на шляху до низьковуглицевої економіки України»
Мурсал Зубаїл Дадашов, провідний науковий співробітник Інституту біофізики
Національної академії наук Азербайджан
«Електромагнітна безпека на сучасному етапі розвитку суспільства»
Віктор Федосійович Зінченко, завідувач відділу хімії функціональних неорганічних
матеріалів Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського Національної академії наук
України
«Розвиток зв’язків наука—виробництво при створенні матеріалів для
інтерференційної оптики»
16 30 -17 00  Дискусія. Підведення підсумків симпозіуму та прийняття рекомендацій