Денисюк В. Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій / В. Денисюк // Економіст. – 2008. № 12.

Денисюк В. Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій / В. Денисюк // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 34-37.

 

Проведено аналіз особливостей теорії від­критих інновацій, в якій сформульовані нові підхо­ди до управління інноваціями. На основі окремих положень теорії розроблено рекомендації з акти­візації комерціалізації результатів досліджень і розробок та технолгій в Україні.

 

The analysis of characteristics of the theory of open innovation, which set out new approaches to managing innovation. On the basis of certain provisions of the theory developed recommendations to enhance com­mercialization of research and development, as well as technolgy in Ukraine.