Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти 2023

13-14 квітня 2023 р. у Києві відбудеться Молодіжний Симпозіум з
історії науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки», який
складатиметься з 2 конференцій – студентської конференції в
НТУУ «КПІ» (13 квітня 2023 р.) та аспірантської конференції у відділі
історії та соціології науки і техніки ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України
(14 квітня 2023 р.). Інформаційні листи обох конференцій у додатку.
Симпозіум відбудеться в онлайн-форматі. Брати участь можна в обох
конференціях. Публікації будуть у різних збірниках.
Запрошуємо до участі Вас, Ваших студентів і аспірантів.

Співголова Оргкомітету Молодіжного Симпозіуму
д.і.н., провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і
техніки ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України
Алла Степанівна Литвинко

Youth Symposium on the History of Science, Technology and

Education 2023

Dear colleagues!
On April 1314, 2023, the Youth Symposium on the History of Science,
Technology, and Education "Priorities of Ukrainian Science" will be held in
Kyiv, which will consist of 2 conferences – a student conference at NTUU
"KPI" (April 13, 2023) and a postgraduate conference at the Department of
History And Sociology of Science and Technology of the National Academy
of Sciences of Ukraine (April 14, 2023). Information sheets for both
conferences are attached.
The symposium will be held online. You can participate in both
conferences. Publications will be in different Books.

We invite you, your students and graduate students to participate.

Co-chairman of the Organizing Committee of the Youth Symposium
Doctor of Science, leading researcher of the Department of History and
Sociology of Science and Technology
Alla Lytvynko

KPI STUD_ CONFER 2023 INFORM

ASP_CONF_2023-ENG

ASP_CONF_2023

Inform Conf KPI (engl) 2023

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР Матеріали XХV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, Україна, 1 грудня 2021 р.

Читати далі