Упродовж 2014 р. фахівці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь у міжнародних конференціях і семінарах:

1.  Міжнародна конференція «Оцінювання конкурсів у дослідно-технологічній сфері в країнах Центральної та Східної Європи», 15-16 січня, 2014 р.,  Будапешт, Угорщина.

2.  Міжнародна конференція «Горизонт 2020», 16 січня 2014 р., Київ, Україна.

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Как укрепить направления сотрудничества ЕС – страны восточно-европейского партнерства», 8-10 лютого 2014 р., Барселона,  Іспанія.

4.  VII Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», 20 березня 2014 р., Київ, Україна.

5.  ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 9-11 квітня 2014 р., Київ, Україна.

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління», 10-11 квітня, 2014 р., Ірпінь,  Україна.

7.  Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки “Пріоритети української науки”, 18 квітня 2014 р., Київ, Україна.

8.  Міжнародна науково-технічна конференція «Ключевые факторы и актуальные направления постиндустриального развития экономики Беларуси», 24-25 квітня 2014 р., Мінськ, Білорусь.

9.  Міжнародна науково-практична конференція «Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки», 25-26 квітня 2014 р., Дніпропетровськ, Україна.

10.       VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: проблеми, пріоритети та перспективи»,  15-16 травня 2014 р., Кам’янець-Подільський, Україна.

11.       ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», 22-23 травня 2014 р., Київ, Україна.

12.       XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології», 26–30 травня 2014 р., Київ, Україна.

13.       Міжнародна конференція «Освіта та наука та їх роль в соціально-економічному прогресі суспільства», 12-15 червня 2014 р., Київ, Україна

14.       Міжнародна конференція «Европейская сплоченность, региональная политика и восприятие Европы», 7-10 вересня 2014 р.,  Будапешт, Угорщина.

15.       VII Міжнародна науково-практична конференція «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», 25-26 вересня 2014 р., Мінськ, Білорусь.

16.       Четвертий Міжнародний Конгрес білоруських досліджень,  3-5 жовтня 2014 р., Каунас, Литва.

17.       Перша Міжнародна науково-практична конференція «Устойчивое развитие – XXI век: управление, технологии, модели (научные чтения имени Игоря Недина)»,  9-10 жовтня 2014 р., Київ, Україна.

18.         II Міжнародна конференція «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток», 9-11 жовтня 2014 р., Київ, Україна.

19.       Міжнародна конференція «Наука і суспільство: історія і сучасність», 16-17 жовтня 2014 р., Мінськ, Білорусь.

20.       Міжнародна конференція із започаткування Української Національної Технологічної Платформи з матеріалознавства, 24 жовтня 2014 р., Київ, Україна.

21.       Міжнародна конференція “Україна-Білорусь: перспективи відносин у нових політичних та економічних реаліях”, 6 листопада 2014 р., Чернігів, Україна.

22.       XXVI Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки «Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки», 13-14 листопада 2014 р., Київ, Україна.

23.       IV Міжнародна наукова школа молодих учених Інституту історії природознавства і техніки РАН та ФГБУ «Науково-дослідницький випробувальний центр підготовки космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна» 16-20 листопада 2014 р., Зоряне містечко, РФ.