Наказ про ліцензування освітньої діяльності ІНДНТПІН НАНУ

Постанова про передпорядкування Президії НАН України Центру дослідженнь науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації журналу Наука та наукознавство

Постанова про зміну статуту Центру науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М. Доброва АН УРСР

Свідоцтво про включення ІДНТПІН НАНУ до Державного реєстру наукових установ

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України Додаток до постанови

Додаток 1. Перелік чинних нормативних актів

Додаток 2. Тематичний план наукових досліджень

Додаток 3. Робочий план на 20__ рік

Додаток 4. Договір на виконання наукової роботи (завдання, заходу, проекту)

Додаток 5. Запит на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою

Додаток 6. Акт здачі-приймання наукової роботи (завдання, заходу, проекту)

Додаток 7. Протокол приймання та оцінки наукової роботи

 

Про створення Центру інновацій та технологічного розвитку 160302 № 60

Правила на здобуття Стипендій Президента України та НАН України

Матеріали загальних зборів НАН України (14 квітня 2016р.)