Спеціалізовані вчені ради

В Центрі працює дві спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, у яких захистилося понад 300 фахівців:
Спеціалізована вчена рада Д 26.189.01 з економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –економіка та управління національним господарством (затверджена Постановою Президії ВАК України від 23 березня 2011 року №88-06/2), голова – д.е.н., проф. Б.А. Маліцький, заступник голови – д.е.н., проф. В.П. Соловйов, вчений секретар – к.е.н., с.н.с. Л.С.Лобанова. Повний персональний склад.
Спеціалізована вчена рада Д 26.189.02 з історичних наук за спеціальністю 07.00.07 –історія науки і техніки (затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 квітня 2008 року №32-06/4), голова – д.ф.-м.н., проф. Ю.О.Храмов, вчений секретар – к.і.н. Гармасар.

В період 2005 – 2009 рр. в у спеціалізованих вчених радах Центру здобули наукову ступінь:
– кандидата наук – 34 особи, з них 12 (8 аспірантами Центру, 4 здобувачами) – за економічною спеціальністю та 22 (10 аспірантами Центру, 12 здобувачами) – за історичною.
– доктора наук – 6 осіб, з них 4 – за економічною спеціальністю, 2 – за історичною.
Крім того, за вказаний період співробітниками Центру було захищено 1 докторська та 1 кандидатська дисертації із спеціальності філософія науки у Київському національному університеті.
Отже, за період 2005-2009 рр. у Центрі підготовлено 35 кандидатів наук та 7 докторів наук, з них співробітників Центру – 6 докторів та 11 кандидатів.

У спеціалізованих вчених радах Центру у 2010 р. заплановано захист:
– 7 кандидатських дисертацій з економічних наук аспірантами Центру;
– 5 кандидатських дисертацій з історичних наук аспірантами Центру, з них здобувачами – 1.
– 2 докторські дисертації з історичних наук
Таким чином на 2010 р. заплановано підготувати у Центрі 12 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Станом на 11.03.2010 р. в Центрі навчаються:
– 17 аспірантів, з них 13 – з економічних наук (3 – без відриву від виробництва, 10 – з відривом від виробництва) та 4 – з історичних наук (з відривом від виробництва – 4).
– 4 докторанти, з них 2 – з економічних наук та 2 – з історичних наук.

2005 р. – захищено аспірантами Центру 2 кандидатських дисертацій з економічних наук та 2 з історичних наук, а також здобувачами 1 кандидатської дисертацій з економічних наук та 4 з історичних наук;
2006 р.- захищено аспірантами Центру 0 кандидатських дисертацій з економічних наук та 2 з історичних наук, а також здобувачами 0 кандидатських дисертацій з економічних наук та 1 з історичних наук;
Захищено науковими працівниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України 1 кандидатська дисертація з філософських наук; 3 докторські дисертації з економічних наук (Соловйов В.П., Попович О.С., Єгоров І.Ю.) та 1 докторська дисертація з філософських наук (Рижко Л.В.).;
2007 р.- захищено аспірантами Центру 4 кандидатських дисертацій з економічних наук та 3 з історичних наук, а також здобувачами 2 кандидатських дисертацій з економічних наук та 4 з історичних наук;
2008 р. – захищено аспірантами Центру 1 кандидатську дисертацію з економічних наук та 1 з історичних наук, а також здобувачами 0 кандидатських дисертацій з економічних наук та 1 з історичних наук;
2009 р. – захищено аспірантами Центру 3 кандидатських дисертацій:
1 з економічних наук (до 35 років) та 2 з історичних наук (до 35 років), а також здобувачами 1 кандидатська дисертація з економічних наук та 2 з історичних наук;
– захищено докторантами Центру 1 докторську дисертацію з економічних наук (Мех. О.А.), 1 докторську дисертацію з історичних наук (Литвинко А.С.) та здобувачами 1 докторська дисертація з історичних наук (Корнієнко О.М.).