Країна Україна

Місто Київ

Дедлайн: 07.04.2016

Дата початку: 07.04.2016

Дата закінчення: 07.04.2016

Область наук: Технічні; Історичні та археологія; економічні; філософські; Філологічні;

Тип конференції: Всеросійські; Всеукраїнські; міжнародні; заочні; студентські; Для молодих вчених;

 

Адреса:
03037, г. Киев, ул .. Освіти, 6, кім. 24

організатори:
Науково дослідний центр Слов’янський Мир, науковий журналом «Вісник Аграрної історії» vai.in.ua

Оплата участі, проживання, харчування:
вартість участі: 100 грн.

 

XIV Міжнародна конференція «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє»

сайт vai.in.ua (розділ конференція)
про організаторів

Науково дослідний центр Слов’янський Світ, в тісній співпраці зі своїм партнером науковим журналом «Вісник Аграрної історії» (vai.in.ua), вводить цикл наукових міжнародних заочних конференцій: «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє». Науково дослідний центр Слов’янський Мир, це об’єднання однодумців яке ставить за мету зближення наукового співробітництва слов’янських народів в науковій сфері, а також інтеграції і співпраці в міжнародній науковій громадськості, зокрема для досягнення суб’єктивних завдань окремо взятого вченого.
Всі збірники матеріалів конференцій мають спеціалізовані бібліотечні індекси – УДК та ББК, що полегшує каталогізацію, а відповідно і пошук необхідних матеріалів по темі. Крім того, збірників присвоюється код ISBN, який являє собою свідоцтво розсилки матеріалів по спеціалізованим установам.
Крім того, матеріали публікацій розсилаються в провідні українські бібліотеки.

Редакційна колегія:

1. Сушко О.О. – Доктор історичних наук, професор, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ;
2. Журба М.А. – Доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник в галузі історії науки і техніки, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ;
3. Падалка С.С. – Доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник в галузі історії науки і техніки, Інститут історії України НАН України, м.Київ;
4. Виговський Н.Ю. – Доктор історичних наук, професор, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ;
5. Потильчака О.В.- доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ;

6.Іншін Н.І. доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

7. Мгалоблішвілі Н.ассоціірованний професор Тбіліської ГосударственнойАкадеміі Мистецтв, Докторант Тбіліського Державного університету ім. Ів.Джавахішвілі, Член Спілки художників Грузії, м.Тбілісі, Грузія
8. Хасанов С.Р.Діректор державного музею літератури ім.Алішера Навої., Філолог-востоковет, арабіст. Доктор філологічних наук, професор. Владеетрусскімі, арабськими і перськими мовами. Ташкент, Узбекистан.

9. Карєв Д.В. Гродненський Гуманітарний Університет імені Янки Купали (м Гродно), професор; доктор історичних наук.

10 Частка Віктор Семенович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету

11 Ключник Альона Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївського національного аграрного університету, вчений секретар спеціалізованої вченої ради
12 Сердюк Людмила Захарівна доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, директор Інституту соціальних технологій Університету “Україна”

13. Абдулкасімов Алі доктор географічних наук, професор. Самаркандський державний університет (Самарканд, Узбекистан)

14 Годованець Ю.Д. – Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету

15. Чернігівець М.М. к.і.н., викладач кафедри історії та археології слов’ян, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ;

XIV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє».
Київ | 7 квітня 2016 р.
Конференція має на меті сприяння науковому співробітництву в обміні науковими досягненнями, думками і осучаснення наукової парадигми згідно сьогодення. Результати досліджень будуть опубліковані в збірнику наукових праць конференції.

Мови конференції: українська, російська, англійська.
Дедлайн на подачу тез доповідей 7 квітня 2016р.
про участь

Для участі в конференції необхідно пройти наступні кроки:

Електронна пошта заходи kafedra_slovjan2@ukr.net наступні файли:
1. Тези доповіді,
2. Копію квитанції про оплату орг. Внеску за участь.
3. Заповнений формуляр учасника;
Для участі в конференції приймаються матеріали, що раніше не публікувалися. Відправивши текст тез наукової конференції, автор бере на себе зобов’язання в тому, що текст тез доповіді є остаточним варіантом, містить достовірні відомості, що стосуються результатів дослідження і не вимагає доопрацювань. Тексти тез публікуються в авторській редакції, без виправлень. Співавторство – не більше двох авторів.
Конференція буде проходити за наступними секціями
01 Технічні науки
02 Хімічні науки
03 Юридичні науки
04 Геологічні науки
05 Фізико-математичні науки
06 Сільськогосподарські науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Соціологічні науки
10 Філологічні науки
11 Мистецтвознавство
12 Охорона здоров’я
13 Соціальні комунікації 14 Архітектура
15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки
17 Географічні науки
18 Медичні науки
19 Психологічні науки
20 Культурологія
21 Національна безпека
22 Філософські науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання та спорт
25 Державне управління
26 Військові науки
27 Педагогічні науки
Вимоги до офрмлення тез:
• кегль – 14;
• шрифт – Times New Roman;
• міжрядковий інтервал – 1,5;
• верхнє і нижнє поле – 2,5 см, ліве і праве поле 2,25 см;
• обсяг – до 5 сторінок.
• Інформація про збірку:
– Збірник результатів конференції випускається в форматі А5 з матовою політуркою і сторінок з крейдованого паперу;
– Збірник розсилається всім учасникам конференції (входить в оплату участі), а також в бібліотеки, повний список яких можна знайти на нашому сайті;
– Публікація збірника результатів конференцій відбувається окремо по кожному із секцій конференції (секції конференції дивіться вище).
– Кожен учасник отримує збірник який містить матеріали відповідної секції.

– Розсилка електронного варіанту збірника відбувається протягом 20 днів, а друкованого варіанту протягом 40 днів після закінчення строку подання тез в поточну конференцію.
– В разі подачі в поточну конференцію менш 20- і тез, проведення конференції буде перенесена на 15 днів.
Вимоги до структури тексту доповіді
• Прізвище та ініціали автора (напівжирним шрифт, вирівнювання по правому краю);
• Відомості про автора (навчальний заклад, вчена ступінь, місце роботи або навчання), (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю);
• Назва секції (напівжирним шрифт, вирівнювання по правому краю)
• Назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру);
• Основний текст статті, (вирівнювання по ширині).
• Список літератури (напівжирним шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Організаційний внесок для учасників з України
Організаційний внесок за участь у конференції складає 120 грн.
В організаційний внесок входить вартість пересилки 1 примірника збірника.
Вартість кожного додаткового примірника збірника з пересилкою становить 60грн.
Організаційний внесок учасниками з України сплачується за наступними реквізитами:

Одержувач: ПриватБанк
Назва банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570
Призначення платежу: Для поповнення на карту # 5211 5373 5576 0807 Приходько Микола Миколайович

Учасникам з країн СНД

Радимо користуватися платіжними системами Western Union, Юністрім, CONTACT, Money Gram, Золота корона оплату необхідно здійснювати на ім’я Приходько Микола Миколайович г. Киев, Україна.

Для використання пропонованих систем ніякої іншої інформації не потрібно. Отриманий номер переказу необхідно відправити (вказати) разом з тезами і формуляром учасника.

Організаційний внесок (враховуючи пересилку матеріалів) становить 20 євро. Оплату проводити в євро або рублях за курсом ЦБ РФ на день оплати.
В організаційний внесок входить вартість пересилки 1 примірника збірника.
Вартість кожного додаткового примірника збірника з пересилкою становить 7евро.

Більш детальна інформація по конференції надана на сайті vai.in.ua
Контакти
Адреса редакції: 03037, г. Киев, ул .. Освіти, 6, кім. 24

Телефон: (044) 520-12-05,
E-mail: kafedra_slovjan2@ukr.net