Про науковий авторитет Інституту на міжнародній арені свідчить висока активність співробітників у різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з таких основних напрямів діяльності:

 • інтеграція України в міжнародний науковий простір;
 • стратегія науково-технічної політики;
 • державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;
 • аналіз і статистика науки;
 • історія науки і техніки.

Основними формами співпраці є:

 • участь у роботі міжнародних організацій;
 • запрошення науковців Інституту як експертів до наукових установ Азербайджану, Китаю, Киргизстану, Молдови;
 • участь науковців Інституту у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо, що проходять як в Україні, так і за кордоном (члени програмних комітетів; виступи на пленарних та секційних засіданнях, модерування круглих столів, публікація статей та тез в матеріалах конференцій та інше);
 • викладання спеціалістами Інституту лекцій в іноземних наукових установах (Китай, Киргизстан), консультації для науковців , Молдови;
 • обмін науковою літературою та періодичними виданнями;
 • навчання і стажування співробітників інституту у провідних закордонних наукових і науково-навчальних центрах.

Інститут продовжує практику укладення двосторонніх договорів про співпрацю з закордонними академічними науковими установами та вищими навчальними закладами, якими передбачається:

 • проведення спільних наукових досліджень, впровадження результатів;
 • обмін інформацією, досвідом роботи, науковими та методичними розробками;
 • читання лекцій та проведення семінарських занять;
 • підготовка і проведення спільних конференцій, методичних семінарів, інших заходів;
 • підготовка спільних публікацій;
 • взаємні консультації та співробітництво у галузі вдосконалення ступеневої підготовки, і підвищення кваліфікації фахівців, науково-педагогічних кадрів, допомога у підготовці аспірантів та здобувачів.

Інститут регулярно відвідують іноземні делегації та окремі науковці для обговорення подальшої співпраці та підготовки спільних проєктів. Так за звітний період в Інституті була делегація Академії наук провінції Цзяньсі (Китай) на чолі із віцепрезидентом Гувен Вей та директором Інституту науково-технологічних стратегій Зоу Ю,; директор Інституту історії науки НАН Азербайджану д.і.н. Маріам Сеідбейлі; зав. відділу Інституту економіки НАН Киргизької Республіки к.е.н. Орозонова Азик; д.і.н. Польської академії наук Веслав Войчик та інші.

Іноземні науковці беруть участь у міжнародних симпозіумах з наукознавства та історії науки, які проводяться в Інституті з 1966 р., публікують статті в міжнародному науковому журналі «Наука та наукознавство» та в збірниках матеріалів міжнародних симпозіумів.

Науковців Інституту запрошують до участі в написанні спільних монографій, які видаються за межами України ( Німеччина).

В Інституті укладено двосторонні договори про науково-технічне співробітництво з:

 • Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина);
 • Інститутом історії АН Молдови;
 • Інститутом соціології АН Угорщини;
 • Інститутом стратегічних досліджень академії наук Китаю (провінція Дзяньсі);
 • Інститутом економіки НАН Киргизстану;
 • Інститутом історії науки НАН Азербайджану;
 • Трансільванським університетом (Румунія).

Науковці установи беруть активну участь у роботі міжнародних організацій та входять до складу редакційних колегій авторитетних наукових видань, а саме:

 • Кавуненко Л.П. – член Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) з 1993 р., член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Технологічне навчання, інновації і розвиток» (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”) з 2003 р.
 • Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б. – члени Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) з 1994 р.
 • Ісакова Н.Б. – рецензент журналу «Економіка і соціологія» (Economy and sociology), Республіка Молдова з 2016 р.
 • Литвинко А.С. – член Міжнародного комітету з історії технології (ICOHTEC) та Європейського товариства історії науки (ESHS), Академії сталого розвитку і технологій при університеті м. Карлсруе (Німеччина) (ANET).
 • Рибачук В.П. – член Міжнародної спілки з наукометрії та інформетрії (ISSI).
 • Станкова М.Д. – член Європейського міжнародного товариства історії науки.

В Інституті виконувалися міжнародні проєкти та експертно-консультаційна і методична робота:

 1. Міжнародний проєкт 7РП ЄС «Поширення двостороннього науково-технічного партнерства ЄС та України» (грант № 311839, термін виконання 2012-2016 рр.). Фінансується Європейською Комісією за Програмою FP7-INCO-2012-2.Партнери – наукові установи з Австрії, Угорщини, Німеччини, Франції, Польщі, Румунії.
 • Здійснено аналіз науково-технічного потенціалу України, задіяного в міжнародному співробітництві.
 • Проведено анкетування українських науковців – учасників міжнародних проєктів щодо впливу участі на ефективність їхньої діяльності.
 • Здійснено аналіз спільних публікацій  українських та іноземних науковців за науковими напрямами.
 • Підготовлено відповідні пропозиції щодо розвитку наукового співробітництва вчених України і держав ЄС.
 1. Підготовлено спільний проєкт Інституту з Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані «Функціонування національних інноваційних систем Угорщини та України: теорія та механізми»
 2. Експертно-консультаційна та методична робота у співпраці з USAID за Програмою «DOBRE: місцевий економічний розвиток» щодо розвитку туризму як фактору економічного зростання ОТГ Херсонської та Миколаївської областей 2017 р.
 3. Інститут виконував функції координатора Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за напрямом «Європа у мінливому світі – інноваційні, розумні суспільства рівних можливостей»:

– виконувалася експертно-консультаційна та методична робота із залучення українських учених до участі у “Горизонт 2020” з досліджень та інновацій;

– проводилися індивідуальні консультації;

– надавалася допомога українським організаціям щодо пошуку партнерів та створення консорціумів для подачі спільних заявок;

– розповсюджувалися презентаційні та інші інформаційні  матеріали.

Молоді науковці Інституту добре зарекомендували себе на міжнародній науковій арені, так з 2015 р. щорічно проходять стажування за програмами Об’єднаного інституту Відня (Австрія), виграють конкурси та отримують гранти, проходять стажування в міжнародних наукових центрах, отримують запрошення на участь у міжнародних конференціях та літніх школах.

Жерновий Д.В. у лютому 2017 р. пройшов двотижневий навчальний курс “Політика у сфері прямих іноземних інвестицій”, організований Віденським інститутом міжнародних економічних досліджень на базі Об’єднаного інституту Відня (ОВІ) (Австрія).

Станкова М.Д. у 2018 р. отримала грант на участь у літній школі, яка проходила в рамках Міжнародного конгресу з питань історії науки та технологій м. Сент-Етьєн (Франція).

У 2019 р. молоді науковці отримали запрошення від міжнародних організацій та фінансування на участь у таких заходах:

Корецький А.І. пройшов тренінг «Державне управління та структурні реформи» в Об’єднаному Віденському Інституту (ОВІ), Відень, Австрія;

Корецький А.І. виграв конкурс на участь в семінарі «Проблеми та перспективи європейської інтеграції країн Східної Європи та Балканського регіону», Інститут економічної політики (ІЕП) (м. Албена, Болгарія);

Жабін С.О. отримав грант на участь в Літній школі ICOHTEC, International Committee for the History of Technology , (м. Катовіце, Польща);

Войтюк О.С. отримала грант на участь у Літній школі ICOHTEC, International Committee for the History of Technology (м. Катовіце, Польща);

Кліменкова В.І. – аспірантка отримала запрошення та фінансування на участь у Всесвітньому науковому форумі «Наука, етика та відповідальність» (Будапешт, Угорщина,).

Корецький А.І. отримав два гранти на стажування по Німецькій програмі академічного обміну DAAD у літніх школах 1. «Потенціал та виклики етнічного різноманіття» які проходили у м. Чернівці (Україна) з 24.08.2019 по 01.09.2019 р. та 2. «Конфлікт, стан та ідентичність: перспективи для Європейського Союзу та країн Східноєвропейського партнерства» з 30.09.2019 по 5.10.2019 р.

Корецький А.І.  виграв конкурс на участь у «Школі адвокації 4.0» Центру демократії та верховенства права для членів громадських організацій за повної фінансової підтримки та оплати витрат уряду Швеції, яка проходила з 25.10.2019 по 27.10.2019 р. у м. Києві.

Інститут багато років є організатором щорічних міжнародних заходів:

 1. Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» (м. Київ, Україна). На симпозіумі розглядаються: історичні аспекти розвитку фізико-математичних і технічних наук в Україні та світі, внесок учених та інженерів України у світову науку і техніку, значення історії науки і техніки для патріотичного виховання студентства, роль особистості в науці, наукові та науково-технічні школи, впровадження історико-наукових досліджень та учбових курсів у вищу школу, роль технічних університетів у розвитку науки та технічної освіти, методологія викладання фізико-математичних наук, – це дозволяє сформувати науковий світогляд молодої людини та поглибити її інтерес до вивчення фахових дисциплін.
 2. Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (м. Одеса, Україна) спільно з Одеським національним політехнічним університетом. Головною метою якої є обговорення проблем і перспектив модернізації національної економіки України, удосконалення діяльності інноваційних структур вітчизняних підприємств, вищих навчальних закладів та наукових установ, використовуючи досвід країн Європи та у контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

Інститут отримав грант від ЮНЕСКО на проведення міжнародного симпозіуму «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти», який відбувся у м. Києві 15-17 травня 2017 р. Такі симпозіуми за ініціативи Міжнародної асоціації академій наук проводяться з 2001 р. Інститут виконує методично-організаційний супровід цих заходів.

У роботі симпозіуму традиційно беруть участь фахівці з багатьох країн Європи та Азії (Китай, Молдова, Польща і Україна). Учасники симпозіуму представляли міжнародні і національні наукові організації.

У рамках таких симпозіумів відбуваються чергові засідання Наукової ради з наукознавства при МААН, на яких представники Молдови, Китаюта України обговорюють отримані результати і розробляють можливості подальшої співпраці.

Співробітники Інституту ім. Г.М. Доброва НАН України беруть активну участь у міжнародних конференціях та семінарах, які відбуваються за межами України. Фінансування поїздок здійснюється коштом приймаючої сторони та за гранти міжнародних фондів.

Найважливіші закордонні міжнародні заходи, у яких взяли участь науковці Інституту:

 • Науково-практичний семінар “Competitiveness, Growth and Crisis”, Віденський інститут міжнародних економічних досліджень, лютий 2017 р., Австрія, м. Відень.
 • Міжнародна конференція з відповідальних досліджень та інновацій «International Conference on Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and Society 2017», 25–26 вересня 2017 р., Рим,  Італія.
 •  VIII Всесвітній науковий форум «Наука для миру», 7–11 листопада 2017 р., Йорданія.
 • Міжнародна конференція з відповідальних досліджень та інновацій «Marine Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and Society RRI-SIS MARINA 2018» 17.07.2018 р., Науковий Центр AHHAA, м. Тарту, Естонія. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – https://rri-sis.wixsite.com/m-rrisis2018/rri-sis-marina-2018-call-for-papers;
 • Міжнародна конференція «Угода про асоціацію та підприємницьке право України та Німеччини: реалізація, реальність та очікування», 05.10.2018 р., Кельн, ФРН.
 • Міжнародна ювілейна наукова конференція «Слов’янська Прага – 2018», присвячена 220-літтю з дня народження Ф. Палацького, 7–9 червня 2018 р., Прага, Чехія.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Діалог дослідників та експертів – можливості інтеграційного розвитку країн СНД», 18–21 вересня 2018 р., Бішкек, Киргизстан,
 • International Committee for the History of Technology, ICOHTEC Summer School, Technology and Power University of Silesia, Літня школа та Симпозіум ICOHTEC, 23–27 липня, 2019 р.
 • Abstracts of the 29th International Baltic Conference on the History of Science, 19-21 September 2019, Vilnius, Lithuania.
 • Міжнародна наукова конференція «Наука, техніка і інноваційні технології в епоху могутності і щастя» на запрошення Академії наук Туркменістану, 12–13 червня 2019 р., м. Ашгабат, Туркменістан.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Діалог дослідників та експертів – можливості інтеграційного розвитку країн СНД» / Інститут економіки ім. академіка Дж. Алишбаєва НАН Киргизької Республіки, 2–5 вересня 2019 р., м. Бішкек, Киргизстан,
 • Всесвітній форум із питань віртуальної галузі, 17–23 жовтня 2019 р., Наньчан, Китай.
 • Всесвітній науковий форум «Наука, етика, відповідальність», 19–23 листопада 2019 р., м. Будапешт, Угорщина.

За аналізований період науковцями Інституту опубліковано за кордоном близько 40 статей та 4 монографії у співавторстві, серед яких розділ у міжнародній монографії «Entrepreneurship in transition economies» (Підприємництво у перехідних економіках), що вийшла у видавництві Спрінгер (Springer International Publishing) у 2017 р. Підготувала к.е.н. Ісакова Н.Б.