ФІРСОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 621.4 (09) (Б. Г. Луцький)

ДИСЕРТАЦІЯ ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО–КОНСТРУКТОРА, ВИХІДЦЯ З УКРАЇНИ Б. Г. ЛУЦЬКОГО В ГАЛУЗІ МОТОРОБУДУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІКИ

 

відгук Корнієнко О.М.

відгук Довганюк С.С.

відгук Гріффен Л.О.


 

ГУБКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 629.76/78:001]”19/20”(092)

НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ШКОЛА В. М. КОВТУНЕНКА В ГАЛУЗІ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ: СТАНОВЛЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗДОБУТКИ

Автореферат
Відгук офіційного опонента Сухотеріна Л.І.
Відгук офіційного опонента Федоренко І.В.


БОРОЗДИХ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
УДК 001.92
ДИСЕРТАЦІЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ (90-ТІ РР. ХХ ПОЧАТОК XXI СТ.)

Автореферат

Відгук офіційного опонента Лупаренко Г.В.
Відгук офіційного опонента Пилипчук О.Я.


ПИЛИПЧУК Оксана Олегівна

УДК 340:061.2(477–25)(091)
ДИСЕРТАЦІЯ КИЇВСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ТОВАРИСТВО (1877–1919): ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ, НАУКОВА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автореферат

Відгук офіційного опонента Коробченко А.А.
Відгук офіційного опонента Храмова-Баранова О.Л.
Відгук офіційного опонента Дацківа І.Б.


ЛАВРІНЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 621.3.01(09)+621.3.01(477)
ДИСЕРТАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ЯК НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У 30-ТІ РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.

Автореферат

Відгук офіційного опонента Савчука В.С.
Відгук офіційного опонента Кушлакова Н.М.