ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМ. Г.М. ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ».

бульвар Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна
Приймальна
телефон/факс: (044) 486 9591   тел.: (044) 236-99-29

e-mail: steps@nas.gov.ua steps@stepscenter.org.ua

Директор Інституту   Маліцький Борис Антонович

тел.:(044)486-45-68

Начальник відділу кадрів і аспірантури  Тимофеєва Олена Олександрівна 

тел.: (044)486-71-42

Учений секретар  Корецький Антон Ігорович

тел.:(044)486-71-29

Головний бухгалтер  Яруліна Лідія Петрівна

тел.: (044)486-70-62

Адміністратор сайту  Удовенко Олександр Миколайович

тел.: (044)236-99-43

e-mail: webmaster@stepscenter.org.ua