Партнери міжнародного співробітництва

У 2017 р. Інститут ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь у різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з таких основних напрямів діяльності:

інтеграція України в міжнародний науковий простір;

стратегія науково-технічної політики;

державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;

аналіз і статистика науки;

історія науки і техніки.

У травні 2017 р. Інститут був організатором та виконавцем міжнародного симпозіуму «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти», який традиційно проводиться  за участю Міжнародної асоціації академій наук та фінансової підтримки ЮНЕСКО. Метою симпозіуму було обговорення питань інтернаціоналізації досліджень і ролі національних і міжнародних наукових організацій в процесах формування, функціонування та ефективності міжнародної наукової спільноти. Відповідно до визначеної мети на симпозіумі обговорювалися такі питання:

  • Історико-наукознавчий аналіз феномена глобального наукового співтовариства.
  • Міжнародні дослідні мережі як один із проявів глобального наукового співтовариства: їх роль в адаптації вчених і наукових організацій до глобальних наукових і технологічних змін.
  • Академічна наука як можливість інтернаціоналізації досліджень.
  • Діяльність національних і міжнародних наукових організацій в інтересах міжнародної координації і співпраці у сфері науки.

Організаторами  симпозіуму були: Міжнародна асоціація академій наук (МААН), Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Національна академія наук (НАН) України,         ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України».

У роботі симпозіуму взяли участь 138 вчених і фахівців з 6 країн Європи та Азії (Білорусь, Китай, Молдова, Польща, Росія і Україна). Учасники симпозіуму представляли міжнародні і національні наукові організації.

На пленарних засіданнях було заслухано 21 наукову доповідь, з якими виступили провідні вчені та організатори науки, серед них: Володимир Іларіонович Луговий, перший віце-президент НАПН України, Петро Олександрович Витязь, голова Консультативної ради з питань охорони інтелектуальної власності та передачі технологій при МААН ( Республіка Білорусь), Ігор Серотіла, начальник управління політики у сфері науки та інновацій Академії наук Молдови, Микола Михайлович Кирюхін, президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, Валерій Аркадійович Литвинов, директор ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Борис Антонович Маліцький, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва»НАН України, Михайло Артемович Хвесик, директор ДУ«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Гувен Вей, віце-президент Академії наук провінції Цзяньсі (Китай), Юрій Михайлович Батурин, головний науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи науки Інститут історії природознавства і техніки ім. С. І. Вавілова РАН, Зоу Ю, директор Інституту науково-технологічних стратегій Академії наук провінції Цзяньсі (Китай) та інші.

У рамках симпозіуму працювали три круглі столи (Круглий стіл № 1 – «Мобільність молодих вчених в умовах інтернаціоналізації науки». Круглий стіл № 2 – «Міжнародна платформа використання науки, інновацій та технологій в інтересах сталого розвитку». Круглий стіл № 3 – «Інтернаціональні і національні аспекти сучасної науки») на яких було обговорено широке коло питань, пов’язаних з тематикою симпозіуму.

У рамках симпозіуму відбулося чергове засідання Наукової ради з наукознавства при МААН, на якому, представники Білорусі, Молдови, Китаю, Росії та України обговорювали отримані результати і розробляли можливості подальшої співпраці.

На заключному пленарному засіданні виступили керівники круглих столів з інформацією про їх роботу та були прийняті рекомендації симпозіуму.

Традиційно за результатами проведення симпозіуму видано збірник матеріалів виступів учасників.

11–13 вересня 2017 року в м.Одеса відбулася чергова Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки», одним із співорганізаторів традиційно виступає Інститут. Головною метою конференції є обговорення проблем і перспектив модернізації національної економіки України, удосконалення діяльності інноваційних структур вітчизняних підприємств, вищих навчальних закладів та наукових установ, використовуючи досвід країн Європи та у контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

У конференції взяли участь близько 100 науковців, серед них 5 зарубіжних учасників з Білорусі, Молдови, Грузії та Сербії.

Молодий науковець Інституту Жерновий Д.В. у лютому 2017 р. пройшов двотижневий навчальний курс “Політика у сфері прямих іноземних інвестицій”, організований Віденським інститутом міжнародних економічних досліджень на базі Об’єднаного інституту Відня (Австрія).

У 2017 р. Інститут продовжував науково-технологічне співробітництво з Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина), Інститутом історії природознавства і техніки ім.С.І.Вавілова Російської академії наук,  Інститутом економіки РАН,  Інститутом історії АН Молдови, Інститутом соціології Академії наук Угорщини та Інститутом стратегічних досліджень академії наук Китаю (провінція Дзяньсі).

У рамках виконання договорів про міжакадемічне науково-технологічне співробітництво Інститут протягом звітного періоду відвідали іноземні делегації та окремі науковці, серед яких делегація Академії наук провінції Цзяньсі (Китай) на чолі із віце-президентом Гувен Вей та директором Інституту науково-технологічних стратегій Зоу Ю, делегація Інституту історії природознавства і техніки ім.С.І. Вавілова Російської академії наук, до складу якої входили головний науковий співробітник, член-кореспондент РАН Ю.М. Батурін та д.філос.наук Колчинський Е.І)

У 2017 р. Інститут продовжував виконання функцій координатора Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за напрямком «Європа у мінливому світі — інноваційні, розумні суспільства рівних можливостей»:

– виконувалася експертно-консультаційна та методична робота із залучення українських учених до участі у “Горизонт 2020” з досліджень та інновацій;

– проводилися індивідуальні консультації;

– надавалася допомога українським організаціям щодо пошуку партнерів та створення консорціумів для подачі спільних заявок;

– розповсюджувалися презентаційні та інші інформаційні  матеріали .

Щорічно науковцями Інституту публікується за кордоном в середньому 10 статей та 1 монографія. У 2017 р. к.е.н. Ісакова Н.Б. підготувала розділ  у міжнародну монографію «Entrepreneurship in transition economies» (Підприємництво у перехідних економіках), яка вийшла у видавництві Спрінгер (Springer International Publishing).

Шість співробітників Інституту ім. Г.М.Доброва НАН України взяли участь у міжнародних конференціях та семінарах, які відбулися за межами України. Фінансування цих поїздок здійснено за кошт приймаючої сторони, за гранти міжнародних фондів та за власний рахунок.

У 2017 р. було 15 виїздів науковців Інституту ім. Г.М.Доброва НАН України до 6 країн світу: Австрія – 1, Білорусь – 2,  Болгарія – 1, Іорданія – 2, Росія – 8, Німеччина – 1.

Співробітник Інституту є членом Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) (Кавуненко Л.П.),

Три — членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

Литвинко А.С. – член Міжнародного комітету по історії технології : (ICOHTEC), Европейського співтовариства історії науки (ESHS), Академії сталого розвитку і технологій при при университеті г. Карлсруэ (Німеччина) (ANET).

Рибачук В.П. – член Міжнародної спілки з наукометрії та інформетрії (ISSI).

Соловйов В.П.- член редакційної ради Всеросійського науково-практичного журналу «Інновації»; Міжнародного журналу «Інновації в цифровій економіці» (International Journal of Innovation in the Digital Economy), іноземний член Наукової ради РАН з комплексних проблем евразійської інтеграції, модернізації, конкурентоспроможності та сталого розвитку, експерт постійної Комісії з науки та освіти Міжпарламентської Асамблеї СНД.

Храмов Ю.О. – член редакційної ради журналу ″Вопросы истории естествознания и техники″ РАН.

Статистичні дані про міжнародну діяльність Інституту ім. Г.М.Доброва НАН України наведено у формах IX-1, IХ-3, що додаються. Заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проектів, в тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування не було. Форма IХ-2 не додається.