Партнери міжнародного співробітництва

У 2014 р. ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь в різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з наступних основних напрямів діяльності:

  • інтеграція України в міжнародний науковий простір;
  • стратегія науково-технічної політики;
  • державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;
  • аналіз і статистика науки;
  • історія науки і техніки. Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами
Країна (або країни, якщо робота виконується з декількома партнерами) Угорщина
Установа-партнер Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані
Тема співробітництва

(назва проекту)

Підготовка спільного проекту
Форма співробітництва, в рамках якої виконується робота (угода, контракт, грант тощо) Угода
Результати роботи у звітному році (стисло) Участь у міжнародному семінарі (Будапешт, Угорщина)
План співробітництва на

наступний рік (стисло)

Підготувати спільний проект
Країна (або країни, якщо робота виконується з декількома партнерами) Білорусь
Установа-партнер Інститут економіки АН Білорусі
Тема співробітництва

(назва проекту)

«Розробка наукових принципів державної підтримки формування регіональних кластерів в аспекті сталого розвитку регіонів Білорусі й України»
Форма співробітництва, в рамках якої виконується робота (угода, контракт, грант тощо) Білоруський фонд ФД
Результати роботи у звітному році (стисло) Опробування методики інтегральної оцінки інноваційної активності промисловості країни (регіону), в якій використано ряд індикаторів, що характеризують фінансове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств, активність підприємств в освоєнні науково-технічних досягнень і активність в реалізації та експорті інноваційної продукції
План співробітництва на наступний рік (стисло)
Країна (або країни, якщо робота виконується з декількома партнерами) Білорусь
Установа-партнер Інститут економіки АН Білорусі
Тема співробітництва

(назва проекту)

«Теорія та механізми нарощування соціального капіталу в Україні та Білорусі»
Форма співробітництва, в рамках якої виконується робота (угода, контракт, грант тощо) Білоруський фонд фундаментальних досліджень
Результати роботи у звітному році (стисло) Проведено засідання робочої групи, участь у міжнародному симпозіумі
План співробітництва на наступний рік (стисло)
Країна (або країни, якщо робота виконується з декількома партнерами) Росія
Установа-партнер Інститут історії природознавства і техніки ім. С.І.Вавілова РАН
Тема співробітництва

(назва проекту)

«Порівняльний аналіз науково-технічного потенціалу Росії та України»
Форма співробітництва, в рамках якої виконується робота (угода, контракт, грант тощо) Угода
Результати роботи у звітному році (стисло) Проведено робочу нараду
План співробітництва на наступний рік (стисло) Продовження дослідження

У 2014 р. науковці Центру продовжували виконання міжнародного проекту 7РП ЄС «Поширення двостороннього науково-технічного партнерства ЄС та України» в рамках Програми FP7-INCO-2012-2 (грант № 311839). Проведено анкетування учасників міжнародних проектів 7РП, INTAS, TACIS та інших, контактування з респондентами щодо уточнення інформації та інтерв’ювання експертів – керівників міжнародних проектів щодо впливу міжнародного науково-технічного співробітництва на продуктивність коллективу. Підготовлено та направлено координатору проекта звіт, щодо проведеного дослідження. Партнерами проекту є науковці з Австрії, Німеччини, Франції, Угорщини, Польщі, Румунії.

За конкурсом спільних проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-БРФФД-2014» в 2014 р. фахівці Центру виконували проект «Розробка наукових принципів державної підтримки формування регіональних кластерів в аспекті сталого інноваційного розвитку регіонів Білорусі та України» (Проект українсько-білоруського конкурсу спільних проектів фундаментальних досліджень ДФФД-БРФФД № Ф41.5/018). Науковий керівник: д.е.н., проф. Соловйов В’ячеслав Павлович. У рамках проекту виконано порівняння існуючих інституційних механізмів кластеризації регіональних економік України та Республіки Білорусь і на цій підставі запропоновано організаційні та фінансові заходи щодо вдосконалення цих механізмів. Результати опубліковані у спільній монографії «Научные принципы государственной поддержки формирования региональных кластеров в аспекте устойчивого инновационного развития регионов Беларуси и Украины» (видано у Мінську) (Соловйов В.П., Денисюк В.А., Головатюк В.М., Сенченко В.В.).

У 2014 р. у Центрі дле ознайомлення з дослідженнями Центру та обговорення можливостей співробітництва перебували іноземні делегації та окремі науковці. Так, у травні 2014 р. перебували Пол Джозефсон, проф., зав.відділом історії, науки та технологій Колби університету (США), д-р Тетяна Касперськи з Центру ім. Олександра Койре з історії науки та техніки (Франція), які провели семінар у відділі історії науки та техніки та зустріч з керівництвом Центру щодо подальщої співпраці. З 22 до 25 травня у Центрі перебував д-р Анатолій Шмелев із Стенфордського університету (США), який збирав матеріал про життя та наукову діяльність д.е.н. В.І.Терещенко.

У 2014 р. було 14 виїздів науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України до 7 країн світу: Росія – 2, Болгарія – 1, Білорусь – 5, Австрія – 2, Іспанія – 1, Угорщина – 2, Литва – 1.

Протягом 2014 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України перебувало 3 іноземних фахівця з 2 країн: Франції – 1, США – 2.

Співробітник ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України:

Кавуненко Л.П. – член Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ),

Три — членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

Єгоров І.Ю. – експерт Економічної Комісії ООН для Європи, експерт Статистичного інституту ЮНЕСКО.

Кавуненко Л.П. – член редакційної колегії міжнародного наукового журналу „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”).

Литвинко А.С. – член Міжнародного комітету з історії технології (ICOHTEC), Европейського співтовариства історії науки (ESHS), Академії сталого розвитку і технологій при университеті м. Карлсруе (Німеччина) (ANET).

Лобанова Л.С. — член Всеукраїнської асоціації гендерних центрів, член Європейської міжнародної дослідницької та освітньої програми IRENE (Нідерланди), член Асамблеї жіночих організацій СНД при UNISEF, голова ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації».

Рибачук В.П. – член Міжнародної спілки з наукометрії та інформетрії (ISSI).

Соловйов В.П.- член редакційної ради Всеросійського науково-практичного журналу «Інновації»; Міжнародного журналу «Інновації в цифровій економіці» (International Journal of Innovation in the Digital Economy), іноземний член Наукової ради РАН з комплексних проблем евразійської інтеграції, модернізації, конкурентоспроможності та сталого розвитку, експерт постійної Комісії з науки та освіти Міжпарламентської Асамблеї СНД.

Храмов Ю.О. – член редакційної ради журналу ″Вопросы истории естествознания и техники″ РАН.