Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами
Країна-партнер (за алфавітом)
Установа-партнер
Тема співробітництва
Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії
Практичні результати та публікації
Азербайджан
Інститут історії наук НАН Азербайджану
«Наукознавство, історія та сучасність: практичний аспект»
Угода
Проведено спільне засідання та конференцію, опубліковано публікації
Білорусь
Інститут економіки НАН Білорусі
«Активізація інноваційної діяльності Білорусі та України: державна підтримка інноваційних кластерів»
Угода
Проведено спільне засідання в рамках МААН, опубліковано публікації
Киргизія
Інститут економіки НАН Киргизії
«Історія соціалізації інноваційної політики України та Киргизії»
Угода
Проведено конференцію, опубліковано публікації
Китай
Інститут науково-технологічних стратегій АН Китаю
«Розвиток сучасних досліджень у галузі освіти, науки і технологій та практична реалізація науково-дослідних проектів»
Угода
Проведено спільну робочу нараду, опубліковано публікації
Латвія
Академія технологій
«Вплив взаємодії наукових інститутів, університетів та промислових підприємств на розвиток інноваційних систем Латвії та України»
Угода
Проведено робочу нараду
Молдова
Інститут історії АН Молдови
«АН Молдови і НАН України: історична та сучасна роль розвитку науки»
Угода
Проведено спільне онлайн-засідання за допомогою скайп зв’язку
Німеччина
Міжнародна академія менеджменту і технологій
«Трансфер інноваційних технологій та розвиток міжнародного співробітництва у сучасних умовах»
Угода
Проведено спільне онлайн-засідання за допомогою скайп зв’язку
Угорщина
Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані
«Функціонування національних інноваційних систем Угорщини та Україні, теорія та механізми»
Угода
Підготовлено спільний проект
 
Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами
Країна
Установа
НАН України
Установа – партнер
(укр. та англ. мовами)
Назва документа
(укр. та англ. мовами)
Термін дії
Результати
1
Азербайджан
ДУ «ІДНТПІН»
Інститут історії наук НАН Азербайджану, Institute of History of Sciences of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2018-2020
Проведено спільне засідання та конференцію, опубліковано публікації
2
Білорусь
ДУ «ІДНТПІН»
Інститут економіки НАН Білорусі, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2017-2019
Проведено спільне засідання в рамках МААН, опубліковано публікації
3
Киргизія
ДУ «ІДНТПІН»
Інститут економіки НАН Киргизії, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Kyrgyzstan
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2018-2020
Проведено конференцію, опубліковано публікації
4
Китай
ДУ «ІДНТПІН»
Інститут науково-технологічних стратегій АН Китаю, Institute of Scientific and Technological Strategies of the Academy of Sciences of China
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2015-2020
Проведено спільну робочу нараду, опубліковано публікації
5
Латвія
ДУ «ІДНТПІН»
Академія технологій, Academy of Technology
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2018-2020
Проведено робочу нараду
6
Молдова
ДУ «ІДНТПІН»
Інститут історії АН Молдови, Institute of History of the Academy of Sciences of Moldova
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2017-2019
Проведено спільне онлайн-засідання за допомогою скайп зв’язку
7
Німеччина
ДУ «ІДНТПІН»
Міжнародна академія менеджменту і технологій, International Academy of Management and Technology
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2017-2020
Проведено спільне онлайн-засідання за допомогою скайп зв’язку
Угорщина
ДУ «ІДНТПІН»
Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані, University of Applied Sciences named after Janos Kodolani
Угода про співробітництво / Agreement on partnership
2017-2019
Підготовлено спільний проект