Формування анотованої хронології ключових подій і фактів фундаментальних наук

д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О., зав. відділу №1

Формування привабливості професії вченого та позитивного ставлення українського суспільства до науки

д.філос.н. Рижко Л.В., пров. наук. співробітник відділу №1

Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку системи управління науково-технологічною сферою України

д.е.н., проф. Мех О.А., зав. відділу №3

Дослідження життєвого циклу та інформаційно-технологічна підтримка перетворення формалізованих знань у виробничу функцію

д.е.н., проф. Соловйов В.П., заступник директора з наукової роботи, завідувач ЦІТР

Дослідження проблем формування і збільшення внеску НАН України у соціально-економічний розвиток держави та світову науку

д.е.н., проф. Маліцький Б.А., директор

к.т.н. Грачев О.О., завідувач відділу №6

Дослідження можливостей інтеграції академічного та освітянського секторів науки в Україні

к.е.н., с.н.с. Булкін І.О., завідувач МГЛ