відомча тематика

Розробка методології і створення фактологічної бази історії НАН України та формування її анотованого хроніко-бібліографічного покажчика

д.ф.-м.н., проф.

Храмов Ю.О.

Формування привабливості професії вченого та позитивного ставлення українського суспільства до науки

д.філос.н.

Рижко Л.В

 

Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку системи управління науково-технологічною сферою України

д.е.н., проф.

Мех О.А.

 

Дослідження і моделювання інноваційної діяльності як оптимізаційного фактору економіки знань

д.е.н., проф.

Соловйов В.П., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу №4

Дослідження проблем формування і збільшення внеску НАН України у соціально-економічний розвиток держави та світову науку

д.е.н., проф. Маліцький Б.А., директор

к.т.н. Грачев О.О., завідувач відділу №6

Розроблення підходів до системної модернізації наукової діяльності в Україні через визначення точок зростання вітчизняного наукового потенціалу на основі застосування сучасних методів аналізу та прогнозування його розвитку

д.е.н., с.н.с. Попович О.С.,

завідувач МГЛ, к.е.н., с.н.с. Булкін І.О.