відділ історії та соціології науки і техніки

 Храмов Юрій Олексійович – завідувач, доктор фізико-математичних наук, професор, голова Українського товариства істориків науки, phoenix-i&yandex.ru.

Литвинко Алла Степанівна – доктор історичних наук, кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник, alla.litvinko&nas.gov.ua,  litvinko&ukr.net.

Дороніна Галина Анатоліївна – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник, учений секретар відділу budzika&mail.ru.

 

Гармасар Валентина Григорівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар спеціалізованої вченої ради, vgarmas&meta.ua.

 

 Геза Альона Василівна – молодший науковий співробітник

 

 Звонкова Галина Леонідівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник.

 

Костюк Галина Георгіївна – провідний інженер.

 

Луговський Олександр Григорович –  кандидат історичних наук, науковий співробітник; LugovskyAG&ukr.net

 

Мушкало Юрій Ігорович –  кандидат історичних наук, науковий співробітник.

 

 Палій Володимир Михайлович – кандидат геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник, начальник  відділу наукових і керівних кадрів  НАН України, paliy&nas.gov.ua

 

Донська Марія Дмитрівна – молодший науковий співробітник

Рижко Лариса Володимирівна – завідувач відділу, доктор філософських наук, наукове звання – старший науковий співробітник, ryzhko_lv@mail.ru.


Онопрієнко Валентин  Іванович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України та Академії будівництва України, val_onopr@mail.ru.

 

Бессалова Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

 

Блажевич Наталія Олександрівна –  докторант.

 

Єременко Людмила Іванівна – провідний інженер.

 

Живага Оксана Василівна –  кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник.