За договором з Державним підприємством «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» науковці Інституту виконували збір та опрацювання біографічних довідок та фотоматеріалів з історії ракетно-космічної науки і техніки. Протягом поточного 2018 року робота Інституту значною мірою була пов’язана з підготовкою і випуском видань до 100-річчя НАН України – «НАН України. Хронологія. 1918–2018», «НАН України. Видатні досягнення. 1918–2018» і «НАН України. Персональний склад. 1918–2018». В них чимало матеріалів стосується ракетно-космічної тематики, зокрема ключові події і факти з історії ракетно-космічної науки і техніки, пов’язані з окремими інститутами і вченими НАН України, їх внеском у ці галузі, біографіями провідних учених-конструкторів – членів Академії, низкою архівних документів і матеріалів з раннього етапу розвитку зазначених галузей. Безпосередньо внесок академічних інститутів у ракетно-космічну галузь висвітлено в статтях докторів історичних наук А.С. Литвинко і О.М. Корнієнко, переданих до видань КБ «Південне». Відпрацьовано версію двотомного видання «Історія ракетно-космічної науки, техніки і промисловості України в світовому і суспільно-політичному контекстах». Перший том присвячено історії ракетно-космічної галузі України з 50-х років ХХ ст. до сьогодення, її висвітленню через ключові результати (ідеї, теорії, концепції, конструкторські рішення, створені вироби) в рамках певної періодизації на тлі світових досягнень і соціально-політичних процесів. Другий том носитиме довідковий характер і складатиметься з двох інформаційних блоків – енциклопедичних довідок про інститути, організації і підприємства, які брали участь в створенні й розвитку ракетно-космічної галузі (КБ, наукові інститути, підприємства, заводи, виші) та біографій провідних учених, конструкторів, виробничників і управлінців, які працювали і працюють в ракетно-космічному комплексі.

 

Сайт Національної академії наук України

Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Сайт Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

Інститут еволюційної економіки

Інститут історії України НАН України

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Центр практичної інформатики НАН України

Південний інститут інтелектуальної власності.

Дніпропетровський історико-науковий семінар 

Кафедра історії науки та техніки НТУ “ХПІ”

Київський будинок вчених НАН України

Міжнародний інформаційний нобелівський центр

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

Професор В.І. Онопрієнко

Професор В.С. Савчук

Професор В.І. Шубін

 Dr. Yevgen Smotrytskyy

 Dr. Ольга Красовська