Загальні відомості про Раду

 

Рада молодих учених при ДУ “Інститут досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України” (РМУ при ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва») – колегіальний виборний дорадчий орган, створений з метою розширення можливостей реалізації науково-дослідницького, творчого та соціального потенціалу наукової молоді Інституту та представлення її інтересів.

 

Історія створення та основні завдання

У 2014 році при Центрі (з 2015 року Інституті) науково-технічного потенціалу та історії науки (ЦДПІН) ім. Г.М. Доброва НАН України була створена Рада молодих учених. Поштовхом для створення РМУ стало рішення Загальних Зборів молодих учених Центру, проведеного 31 березня 2014 року.

 

Основними завданнями РМУ є:

 

 1. Організація і об’єднання молодих учених Інституту для наукової співпраці;
 2. Налагодження зв’язків та співпраця з радами молодих учених наукових установ і органами самоврядування студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України;
 3. Сприяння залученню молоді до аспірантури та докторантури Інституту;
 4. Популяризація наукознавства та історії науки;
 5. Надання консультативної допомоги молодим ученим Інституту;
 6. Сприяння підвищенню ефективності інформаційного забезпечення молодих учених Інституту;
 7. Підготовка пропозицій із організації наукових заходів за участю молодих учених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо;
 8. Формування та представлення суспільної думки молодих учених Інституту;
 9. Сприяння вирішенню проблем професійної діяльності молодих учених Інституту;
 10. Розвиток співробітництва з науковими та молодіжними організаціями;
 11. Проведення постійно діючого семінару молодих учених Інституту;

 

 1. Надання пропозицій Вченій раді Інституту щодо висунення молодих учених Інституту на участь у конкурсах на отримання грантів, стипендій, премій та нагород;
 2. Підтримка молодих учених Інституту в проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів;
 3. Забезпечення інформаційним обміном серед молодих учених Інституту: поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих учених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді;
 4. Організовування та проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл та інших наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.

 

Досягнення та результати діяльності Ради

 

Члени РМУ беруть активну участь в офіційних заходах, що стосуються проблем наукової сфери України. Зокрема, у парламентських слуханнях, засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, круглих столах тощо.

У 2015 році РМУ виступила організатором круглого столу «Взаємодія Рад молодих вчених з національними і міжнародними співтовариствами», проведеного в рамках міжнародного симпозіуму під егідою ЮНЕСКО і МААН “Взаємодія урядів і національних наукових співтовариств із міжнародними організаціями з метою розвитку і застосування наукових знань” 19-21 жовтня 2015 року, м. Київ.

Крім того, представники РМУ приймають участь у підготовці низки пропозицій до проектів нормативно-правових актів у сфері науки і освіти, а також безпосередньо задіяні у підготовці ряду доповідних записок до Президії НАН України з різних питань, що стосуються проблем наукової молоді.

ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва» НАН України активно підтримує молодих науковців у прагненні об’єднатися заради активного розвитку молодіжного наукового руху.

 

 Склад Ради

 

 

 

 • Контакти Ради

 

ПІБ Посада, вчене звання, ступінь, відділ Електронна адреса
1 Блажевич

Наталія Олександрівна

к.і.н., молодший науковий

співробітник відділу №1

nata.blaz@yandex.ru
2 Бороздих Наталія Вікторівна молодший науковий співробітник відділу №1 natalia.borozdyh@ukr.net
3 Вашуленко Олександра Сергіївна к.е.н., науковий співробітник відділу №3 vashulenko@nas.gov.ua
5 Вовченко Олена Владиславівна Заступник голови, секретар
молодший науковий співробітник відділу №4
lena_vovchenko@ukr.net
6 Станкова Марія Дмитрівна к.і.н. науковий

співробітник №1

0936600528@mail.ru
7 Дороніна Галина Анатоліївна к.і.н.,  науковий співробітник №1 budzika@mail.ru
8 Жерновий Денис Віталійович к.е.н., науковий співробітник №3 denys_z@ukr.net
9 Живага

Оксана Василівна

к.і.н., старший науковий

співробітник відділу №1

oks_zhyvaga@ukr.net
10 Петренко Надія Сергіївна к.е.н. молодший науковий співробітник відділу №6 karamelka- nadya@rambler.ru
11 Каплинський Олександр

В’ячеславович

молодший науковий співробітник відділу №4 sunsei@ukr.net
12 Корецький Антон Ігорович Голова ради
к.е.н., учений секретар
koretskyianton@gmail.com,

koretskyianton@nas.gov.ua

13 Редько

Катерина Юріївна

к.е.н. молодший науковий

співробітник відділу №4

lampa_06@inbox.ru
14 Удовенко Олександр Миколайович молодший науковий співробітник відділу №4 udovenko@at.ua