Рада молодих учених при Державній установі “Інститут досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України” (РМУ при ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва») – колегіальний виборний дорадчий орган, створений з метою розширення можливостей реалізації науково-дослідницького, творчого та соціального потенціалу наукової молоді Інституту та представлення її інтересів.

 

Історія створення та основні завдання

У 2014 році при Державній установі “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України” була створена Рада молодих учених. Поштовхом для створення РМУ стало рішення Загальних Зборів молодих учених Інституту, проведених 31 березня 2014 року.

 

Основними завданнями Ради молодих учених є:

 1. Налагодження зв’язків та співпраця з радами молодих учених наукових установ і органами самоврядування студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України.
 2. Сприяння залученню молоді до аспірантури та докторантури Інституту.
 3. Популяризація наукознавства та історії науки.
 4. Надання консультативної допомоги молодим ученим Інституту.
 5. Сприяння підвищенню ефективності інформаційного забезпечення молодих учених Інституту.
 6. Підготовка пропозицій із організації наукових заходів за участю молодих учених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо.
 7. Формування та представлення суспільної думки молодих учених Інституту.
 8. Сприяння вирішенню проблем професійної діяльності молодих учених Інституту.
 9. Розвиток співробітництва з науковими та молодіжними організаціями.
 10. Проведення постійно діючого семінару молодих учених Інституту.
 11. Надання пропозицій Вченій раді Інституту щодо висунення молодих учених Інституту на участь у конкурсах на отримання грантів, стипендій, премій та нагород.
 12. Підтримка молодих учених Інституту в проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.
 13. Забезпечення інформаційним обміном серед молодих учених Інституту: поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих учених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, конференції, школи й інші заходи щодо підтримки наукової молоді.
 14. Організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл та інших наукових, науково-організаційних і науково-освітніх заходів.

 

Досягнення та результати діяльності Ради молодих учених

Члени РМУ беруть активну участь в офіційних заходах, що стосуються проблем наукової сфери України. Зокрема, Парламентських слуханнях, засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, круглих столах Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства тощо.

Представники РМУ беруть участь у підготовці пропозицій до проєктів нормативно-правових актів у сфері науки і освіти, безпосередньо задіяні у підготовці низки доповідних записок до Президії НАН України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з питань, що стосуються проблем наукової молоді.

ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України» активно підтримує молодих науковців у прагненні об’єднатися заради активного розвитку молодіжного наукового руху.

 

Члени Ради молодих учених Інституту проходили стажування в органах державної влади

Корецький А.І. з 15.04.2018 по 20.07.2018 проходив стажування в секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за підтримки Фонду «Східна Європа», ГО «Ліга інтернів» та USAID, де поглибив навички організаційної, адміністративної роботи, успішно здав екзамени зі знання Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

Члени ради РМУ ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України» взяли участь у тренінгу щодо підвищення кваліфікації з моніторингу даних Українського центру соціальних реформ у рамках проєкту з підготовки національної доповіді «Діти та молодь України в контексті цілей сталого розвитку»: визначення завдань та показників  (12, 16 квітня 2019 р.). Організатор: ГО «Український центр соціальних реформ» при підтримці ЮНІСЕФ.

 

Впровадження результатів наукової діяльності членами Ради молодих учених Інституту

Виконані Корецьким А.І. наукометричні дослідження результативності вчених
України з використанням вебнаукометричних БД і науково-методичне
обґрунтування застосування прогнозно-аналітичних досліджень для виявлення
перспектив науково-технологічного та інноваційного розвитку використано
Комітетом ВР України з питань науки і освіти при підготовці матеріалів слухань з
питання стану та законодавчого забезпечення розвитку науки й науково-технічної
сфери держави і рекомендацій (довідка № 04-23/18-1333 (245166) від 06.10.2015 р.).

Розроблені теоретико-методичні підходи Корецького А.І. до оцінки кадрового та фінансового забезпечення науково-технічної сфери України з урахуванням використання вебнаукометричних БД знайшли застосування у навчальному процесі Нікопольського
економічного університету при викладанні дисциплін «Основи наукових
досліджень» та «Інноваційний менеджмент» (довідка № 51 від 26.10.2015 р.),
Національного технічного університету України «Київського політехнічного
інституту» при розробленні теоретико-методичних підходів до оцінки перспектив
розвитку новітніх напрямів наукових досліджень з прогнозування властивостей наноматеріалів та викладанні дисципліни «Нові речовини і матеріали» (довідка №
271 від 28.05.2015 р.), а також Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного при розробленні теоретико-методичних
підходів до обґрунтування пріоритетів інноваційного розвитку національної
економіки із застосуванням наукометричних засобів та викладанні дисципліни
«Операційний менеджмент» (довідка № 42 від 17.12.2015 р.).

Окремі положення дисертації Жернового Д.В. використано у 2017 році Комітетом Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва при опрацюванні деяких законодавчих актів, зокрема проєкту Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в Україні», а також проєкту Закону України «Про внесення змін до наукового кодексу України  (щодо сприяння розвитку інноваційній діяльності довідка про впровадження від 17.10.2017 р.).

Результати наукових досліджень Вовченко О.В. використовуються у навчальному процесі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» при викладанні дисциплін «Національна і регіональна безпека», «Міжнародна інформаційна безпека» (довідка № 40 від 14.03.2019 р.); при викладанні дисциплін    «Інноваційний    менеджмент    в    системі    економічної безпеки», «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (довідка № 276/13cвід 04.06.2019 р.).

Практичні рекомендації та теоретичні розробки наукових досліджень Вовченко О.В. застосовані у виробничому процесі для перепідготовки фахівців і підвищення їх кваліфікації у Державному бюро розслідувань (довідка № 199вн/3.1/19 від 29.05.2019 р.).

Одержані при виконанні наукових досліджень результати і розроблені рекомендації Петренко Н.С. були використані Президією НАН України – довідка № 57/2 від 27.10.2017 р.

Напрацювання, висновки та рекомендації, сформульовані Петренко Н.С., використовуються ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» МОН України – довідка № 1 від 02.02.2018 р.

Основні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи Петренко Н.С. використовуються в навчальному процесі ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом» під час викладання дисциплін «Економіка підприємства», «Внутрішньогосподарський контроль», «Інвестиційний аналіз», «Фінансовий ринок» для студентів заочної форм навчання напрямів підготовки: «Облік і аудит», «Адміністративний менеджмент», «Фінанси і кредит») – акт впровадження № 2259 від 24.10.2017 р.

 

Члени Ради молодих учених приймали участь у міжнародних навчальних проєктах та стажуваннях

Жерновий Д.В. пройшов стажування в Об’єднаному Віденському Інституті за темою «Державно-приватне партнерство», 24.11.2014-28.11.2014, Відень, Австрія.

Жерновий Д.В. пройшов стажування в Об’єднаному Віденському Інституті за темою «Прикладна економічна політика», 26.05.2015-17.07.2015, Відень, Австрія.

Жерновий Д.В. у лютому 2017 р. пройшов двотижневий навчальний курс “Політика у сфері прямих іноземних інвестицій”, організований Віденським інститутом міжнародних економічних досліджень на базі Об’єднаного інституту Відня (ОВІ) (Австрія).

Станкова М.Д. у 2018 р. отримала грант на участь у літній школі, яка проходила в рамках Міжнародного конгресу з питань історії науки та технологій м. Сент-Етьєн (Франція).

Корецький А.І. пройшов тренінг «Державне управління та структурні реформи» в Об’єднаному Віденському Інституті (Joint Vienna Institute), 13-17 травня 2019 р., Відень, Австрія.

Корецький А.І. пройшов конкурс на участь у семінарі «Проблеми та перспективи європейської інтеграції країн Східної Європи та Балканського регіону», Інститут економічної політики (Economic Policy Institute), 3-7 червня 2019 р., м. Албена, Болгарія.

Жабін С.О. отримав грант на участь в Літній школі ICOHTEC, International Committee for the History of Technology , (м. Катовіце, Польща).

Войтюк О.С. отримала грант на участь у Літній школі ICOHTEC, International Committee for the History of Technology, 2019 р., (м. Катовіце, Польща).

Корецький А.І. отримав два гранти на стажування за Німецькою програмою академічного обміну DAAD у літніх школах 1. «Потенціал та виклики етнічного різноманіття», які проходили у м. Чернівці (Україна) з 24.08.2019 р. по 01.09.2019 р. та 2. «Конфлікт, стан та ідентичність: перспективи для Європейського Союзу та країн Східноєвропейського партнерства» з 30.09.2019 р. по 5.10.2019 р.

Корецький А.І.  пройшов конкурс на участь у «Школі адвокації 4.0» Центру демократії та верховенства права для членів громадських організацій за повної фінансової підтримки та оплати витрат уряду Швеції, яка проходила з 25.10.2019 р. по 27.10.2019 р. у м. Києві.

Кліменкова В.І. отримала запрошення та фінансування на участь у Всесвітньому науковому форумі «Наука, етика та відповідальність», м. Будапешт, Угорщина.

Корецький А.І. взяв участь у Міжнародному науковому форумі, 20-22 листопада 2019 р., м. Будапешт, Угорщина.

Корецький А.І. пройшов тренінг «Конкурентоспроможність, Зростання, Криза» в Об’єднаному Віденському Інституті (Joint Vienna Institute), 24-28 лютого 2020 р., Відень, Австрія.

Корецький А.І. взяв онлайн-участь у Варшавській Євроатлантичній літній академії (WEASA 2020), тема онлайн-воркшопу: «Цифрова безпека та приватні платформи», 3-10 липня 2020 р. за підтримки Fulbright Poland, The German Marshall Fund of the U.S., Polish American Freedom Foundation, College of Europe, Leaders of Change Fund (Варшава, Польща);

Корецький А.І. взяв онлайн-участь в Академії розвитку лідерства Стенфордського Центру демократії, розвитку та верховенства права (Stanford CDDRL Leadership Academy for Development) на тему: «Викладання та написання кейсів державної політики: підготовка тренерів», керівник проєкту доктор Френсіс Фукуяма. Підготовлено презентацію кейсу на тему: «Житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні: вирішення проблеми на прикладі м. Краматорськ» (автори презентації: Андрій Боровик, Сергій Гераськов, Антон Корецький, Олена Устименко), за підтримки  Школи публічного управління Українського католицького університету та Центру міжнародного приватного підприємництва, 03-20 серпня 2020 р. (Каліфорнія, США).

 

Представники Ради молодих учених Інституту входили до складу робочих груп, експертних консультативних груп, а саме:

Корецький А.І., член робочої групи з підготовки пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм та наукових проєктів, наказ МОН України від 19.04.2019 № 532.

Корецький А.І., член робочої групи з підготовки пропозицій щодо перегляду переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також механізму їх реалізації, наказ МОН України від 19.04.2019 № 531.

 

Представники Ради молодих учених Інституту приймали участь у міжнародних та вітчизняних грантах і наукових проєктах, а саме:

Петренко Н.С. приймала участь у виконанні науково-дослідної роботи «Внесок України у сучасні дослідження Антарктики: бібліографія та бібліометричний аналіз наукових праць вітчизняних учених і фахівців (2007-2017 рр.)» згідно договору від 05.07.2017 р. № Н/2–2017.

Петренко Н.С., Вовченко О.В., Живага О.В. приймають участь у виконанні науково-дослідної роботи молодих учених НАН України 2019-2020 р. «Дослідження впливу соціально-економічних факторів на процес популяризації науки в Україні» згідно договору №101-15/01-2019 від 1.07.2019 р. та №101-15/01-2020 від 02.03.2020 р.

Жабін С.О., Станкова М.Д. приймають участь у виконанні науково-дослідної роботи молодих учених НАН України 2019-2020 р.  «Дослідження проблем мобільності молодих учених НАН України та IT-спеціалістів» згідно договору №102-15/03-2020 від 02.03.2020 р.

Корецький А.І. переміг у конкурсі та отримав Латвійську державну стипендію на проведення наукового дослідження в рамках відомчої теми Інституту «Дослідження можливостей інтеграції академічного та освітянського секторів науки в Україні» у Латвійському сільськогосподарському університеті (Latvia University of Life Sciences and Technologies), м. Єлгава, Республіка Латвія з 04 вересня 2020 р. по 08 лютого 2021 р., рішення Державного агентства розвитку освіти Республіки Латвія від 08.06.2020 № 1-50.3/2959.

 

Рада молодих учених здійснює співробітництво зі:

 1. Студентською Радою Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет».
 2. Радою молодих вчених Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
 3. Радою молодих вчених Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
 4. Радою молодих вчених Чернігівського національного технологічного університету.
 5. Студентським науковим економічним товариством (СНЕТ) міста Чернівці.

Члени РМУ Інституту беруть активну участь в освітньому процесі, безпосередньо розробляючи навчальні програми дисциплін та викладаючи їх у ВНЗ з метою залучення студентської молоді до наукової діяльності, участі у наукових конференціях, написання наукових статей.

 

Рада молодих учених бере участь в організації вітчизняних та міжнародних заходів, а саме:

1) Щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» на базі Одеського національного політехнічного університету (м. Одеса). Метою конференції є залучення бізнесу до розвитку науки, обмін міжнародним досвідом у цій сфері, що, в свою чергу, сприяє вирішенню стратегічних питань стосовно того, як інновації активно запровадити в сучасній економіці, як може у цьому допомогти наукова установа. Разом з тим, як до цього процесу в питанні фінансування науки мобілізувати сучасний бізнес, малий зокрема, оскільки ці позиції, «бізнес – наука», поки що досить віддалені в українських реаліях. На конференції щорічно присутні представники Міністерства освіти і науки України, академічних структур, вищих навчальних закладів, громадських організацій та підприємців. У конференції беруть участь представники з різних країн: України, Росії, Білорусі, Китаю, Німеччини, Грузії, Франції, Данії і т.д. Учасники конференції мають можливість переглядати онлайн-трансляцію заходу та ставити питання в онлайн-режимі на сайтах ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та Інституту еволюційної економіки. Саме сучасні засоби онлайн-трансляції дають можливість розширити кількість учасників конференції, зокрема іноземних.

Сучасні засоби онлайн-трансляції дають можливість проводити більше заходів у рамках конференції. Так у 2019 р. у рамках конференції проведено круглий стіл «Особливості формування регіональних інноваційних систем в Україні в сучасних умовах» (в режимі Skype-конференції) з представниками Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут». Фінансовими партнерами конференції є:  Інжинірингово-консалтингова компанія «Новація. Досягнення. Лідерство Груп», Агентство нестандартних бізнес-рішень «S&KU», Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», Публічне акціонерне товариство «Коблево», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка та ін. За результатами конференції щороку видається рецензований збірник матеріалів, у якому публікуються доповіді українською, російською та англійською мовами. Збірник є науковим виданням та рекомендованим до друку Вченою радою Інституту. Конференція завжди завершується семінаром, під час якого відбувається обговорення підсумків та шляхів реалізації ухвалених рекомендацій.

2) Міжнародних симпозіумів за ініціативи Міжнародної асоціації академій наук та фінансової підтримки ЮНЕСКО. У роботі симпозіуму  беруть участь учені й фахівці з різних країн Європи та Азії (Білорусь, Китай, Молдова, Польща, Росія, Франція та Україна й інші). За результатами симпозіумів видається рецензований збірник матеріалів, у якому опубліковано доповіді українською, російською та англійською мовами. У рамках симпозіуму проводяться засідання Наукової ради з наукознавства при МААН, на якому представники Білорусі, Молдови, Китаю, Росії та України обговорюють отримані результати і розробляють шляхи подальшої співпраці.

3) Щорічної Міжнародної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), яка присвячується вшануванню пам’яті відомого українського вченого в галузі наукознавства та історії науки Геннадія Михайловича Доброва (1929-1989), члена-кореспондента АН УРСР, доктора економічних наук, професора, засновника Київської наукової школи з наукознавства в Україні, ініціатора створення і першого керівника Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР.

4) Щорічної Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів «Наука як феномен національної культури» в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» у співпраці з Українським товариством істориків науки. Партнерами конференції є Академія наук вищої школи України, Рада молодих учених Міністерства освіти та науки України, Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна Державного університету інфраструктури та технологій, Центр пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Державний політехнічний музей, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Меморіальний музей О.В. Палладіна, Національний науково-природничий музей, АТ «Укрзалізниця». На конференціях розглядаються пріоритетні результати, історія наукових та науково-технічних колективів, установ та вчених України й світу в галузі природничих, технічних і суспільних наук як соціокультурного феномену; історична біографістика науковців і організаторів науки; світоглядне значення історії науки і техніки, шляхи підвищення престижу інтелектуальної праці та популяризація науки; методологія історії науки і техніки; наукові та науково-технічні школи в Україні й світі; передовий досвід раціоналізаторів і винахідників України; науковий підхід до збереження історичної спадщини. У конференції щорічно беруть участь понад 100 молодих та досвідчених істориків науки, техніки й освіти, які представляють Київ, Харків, Львів, Одесу, Івано-Франківськ, Дніпро, Черкаси, Херсон, Запоріжжя, Кропивницький, Житомир, а також закордонні наукові та освітні установи (Музей космонавтики, м. Житомир; Університет Яна Длугоза, м. Честохова (Польща); Університет Лотарингії, м. Нансі (Франція); Трансільванський університет, м. Брашов (Румунія).

В одній з останніх конференцій у 2019 р. взяли участь: 102 молодих історики науки, техніки та освіти, а також досвідчених спеціалістів з України, Румунії, Польщі та Франції – з 17 міст, а саме: Київ (72), Харків (11), Одеса (2), Дніпро (2), Чернігів (1), Черкаси (3), Кропивницький (2), Житомир (1), Миколаїв (1), Кривий Ріг (1), Немішаєве (1), Луцьк (1), Тернопіль (1), Теребовля (1), Честохова (Польща) (1), Брашов (Румунія) (1), Нансі (Франція) (1). Серед учасників було 16 докторів та 29 кандидатів наук, які подали 83 доповіді й представили 44 установи, серед яких 9 установ НАН України, 2 музеї, 3 бібліотеки, 22 університети.

5) Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», яка проводиться спільно з НТУУ «Київський політехнічний інститут», та разом з розглянутими вище науковими конференціями молодих істориків науки, техніки та освіти складають Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки. У 2019 р. пленарна частина конференції завершилася відкриттям виставки, присвяченої видатному фізику Маріану Смолуховському. Загалом Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» став традиційним місцем зустрічі молодих дослідників і професіоналів-істориків науки й техніки України. Матеріали кожної з конференцій Молодіжного симпозіуму видано окремим збірником. Традицією симпозіуму є проведення фахової екскурсії для учасників, які у різні роки відвідували Музей медицини, Музей води, Астрономічну обсерваторію Київського університету, Національний гербарій України, Національний науково-природничий музей НАН України, меморіальний музей хіміка О.В. Палладіна, Музей історії Укрзалізниці.

6) Щорічної Всеукраїнської  наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», яка проходить не лише в Києві, але й у різних великих і малих містах нашої країни: у Краматорську, Львові, Житомирі, Полтаві, Очакові, Коростені та низці інших міст. Метою конференції є висвітлення досвідченими та молодими науковцями з різних регіонів України питань, які стосуються актуальних проблем історії науки і техніки, розвитку наукових та технічних ідей, персоналій видатних науковців та інженерів минулого, музеєзнавства, пам’яткознавства, культурної спадщини. За результатами видається збірник матеріалів конференції, що сприяє популяризації вітчизняної науки і техніки та її історії.

7) Науково-практичної конференції на тему «Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні» (м. Київ, 13 квітня 2018 р.). РМУ при ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва» була головним організатором. Співорганізаторами конференції виступили: Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» (ЕІДМУ «КПУ») та Студентська Рада Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет». Конференція включала 9 секцій, за якими було надіслано 53 тези, з них пройшли рецензування – 50 тез. У конференції взяли участь 2 доктори економічних наук, 10 кандидатів економічних наук, молодші наукові співробітники, доценти, асистенти та студенти ВНЗ. За результатами проведення конференції було видано електронний збірник матеріалів (рекомендований до друку Вченою радою ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»).

Ключові слова, що характеризують спеціалізацію наукової діяльності Ради молодих учених Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»: наукознавство, наукометрія, бібліометрія, науковий потенціал, науково-технологічна та інноваційна політика; потрійна спіраль; інтелектуальна продукція; ринок промислової революції; стратегічно-наукоємний розвиток; інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, ресурсно-компетентнісний потенціал; кластерний розвиток; виробнича функція; інтерактивний інтерфейс; віртуальні науково-інноваційні центри; макроекономічний аналіз, прогнозування економічної динаміки; макроекономічні аспекти інновацій; економічна безпека; економічні війни, науково-технологічна сфера, система державного управління, законодавство, прогнозування розвитку, наукометричні дослідження, бібліометричний профіль, вікова група.

Склад Ради молодих учених

Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» станом на 01.01.2021

  ПІБПосада, вчене звання, ступінь, відділЕлектронна адресаДата та рік народження
1Корецький Антон ІгоровичГолова ради
к.е.н., учений секретар
koretskyianton@gmail.com24.05.1986
2Вовченко Олена ВладиславівнаЗаступник головисекретар
к.е.н., молодший науковий співробітник ЦІТР
lena_vovchenko@ukr.net10.09.1992
3Жерновий Денис Віталійовичк.е.н., науковий співробітник відділу №3d.zhernovy@gmail.com17.11.1987
4Касімова Анна Олександрівнааспірантка ЦІТРanna05154@gmail.com21.12.1993
5Кліменкова Віта Ігоровнааспірантка відділу №6vitaklimenkova@gmail.com01.03.1993
6Станкова Марія Дмитрівнак.і.н., науковий співробітник відділу №10936600528@ukr.net11.02.1988
7Охримчук Ярослав Павловичаспірант відділу №628.11.1996
8Петренко Надія Сергіївнак.е.н., молодший науковий співробітник відділу №6zinchenko2014n@gmail.com01.04.1989
9Удовенко Олександр Миколайовичмолодший науковий співробітник ЦІТРudovenko@at.ua

udovenko.olexandr@gmail.com

22.10.1990
10Удовенко Аліна Юріївнамолодший науковий співробітник відділу №3alina.gumenyk.nan@gmail.com07.07.1989