«Наука та наукознавство» (“Science and Science of Science”, «Наука и науковедение») – міжнародний науковий журнал, що видається з 1993 року Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Журнал створено на базі республіканського міжвідомчого наукового збірника «Наукознавство та інформатика» («Науковедение и информатика»), який видавався Центром з 1970 р. по 1992 р.

 

У редакційну колегію журналу входять спеціалісти України, Росії, Великобританії, США, Китаю, Угорщини.

 

Головний редактор – заслужений діяч науки і техніки України, д-р екон. наук, професор Борис Антонович Маліцький.

Заступники головного редактора – д-р екон. наук, канд. техн. наук, професор Вячеслав Павлович Соловйов, д-р фіз.-мат. наук, професор Юрій Олексійович Храмов.

Відповідальний секретар – Тетяна Миколаївна Велентейчик (тел.: 482-14-78,  velenteychik@nas.gov.ua,velent@ukr.net).

Перекладач, автор англомовних рефератів – Тетяна Віталіївна Гончарова (goncharova@ua.fm).

 

Статті можуть публікуватися трьома мовами: українською, російською, англійською.

Мета журналу – з’ясування розвитку науки та наукознавства в історичному, сучасному та перспективному зрізах; розкриття впливу науки на економіку, культуру, освіту та інші сфери життя; аналіз соціальних, екологічних, воєнних та інших аспектів наукових досліджень; розробка проблем державної науково-технічної та інноваційної політики; ініціювання дискусій у науковому та суспільному середовищі щодо стану науки та її можливостей вирішувати нагальні проблеми.

Журнал орієнтується на різні групи читачів: як спеціалістів з дослідження науки (наукознавців, організаторів науки, філософів, істориків науки), так і широкого кола читачів.

Основне предметне поле публікацій журналу:

  • наука в житті людей і суспільства;
  • результати наукознавчих досліджень;
  • результати досліджень в галузі історії та філософії науки.

Постійні рубрики журналу:

  • наука, технології та інновації в сучасному світі;
  • проблеми розвитку науково-технічного потенціалу та його взаємодії з економікою, системою освіти та культурою;
  • горизонти розвитку науки (з минулого, через сучасне в майбутнє);
  • праця наукознавця та історика науки (основні наукові праці, дисертаційні дослідження, рецензії, огляди профільних наукових журналів;
  • із історії винаходів та відкриттів;
  • Україна в світовому контексті, хронологія основних подій у науково-організаційному житті української науки.

 

 

 

Адреса редакції: 01032, Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.

E-mail: naukoznavstvo@nas.gov.ua.

Сайт видавця: https://sofs.org.ua/

АРХІВ ЖУРНАЛУ

АРХІВ на САЙТІ Журналу