«Наука та наукознавство» (“Science and Science of Science”, «Наука и науковедение») – міжнародний науковий журнал, що видається з 1993 року Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Журнал створено на базі республіканського міжвідомчого наукового збірника «Наукознавство та інформатика» («Науковедение и информатика»), який видавався Центром з 1969 р. по 1992 р.

 

У міжнародну редакційну колегію журналу входять фахівці  з України, Литви, Азербайджану, Молдови, Великобританії, Китаю та Угорщини.

 

Головний редактор – Заслужений діяч науки і техніки України, д-р екон. наук  Попович Олександр Сергійович (e-mail: olexandr.popovych@gmail.com )

Заступник головного редактора – канд. екон. наук  Ісакова Ніна Борисівна
(e-mail: Isakova@nas.gov.ua)

Відповідальний секретар – Велентейчик Тетяна Миколаївна (e-mail: velent@ukr.net, тел.: 482-14-78).

Редактор  – Гончарова Тетяна Віталіївна ( e-mail: goncharova@ua.fm).

Мова статей: українська, англійська

Мета журналу – з’ясування розвитку науки та наукознавства в історичному, сучасному та перспективному зрізах; розкриття впливу науки на економіку, культуру, освіту та інші сфери життя; аналіз соціальних, екологічних, воєнних та інших аспектів наукових досліджень; розробка проблем державної науково-технічної та інноваційної політики; ініціювання дискусій у науковому та суспільному середовищі щодо стану науки та її можливостей вирішувати нагальні проблеми.

Журнал орієнтується на різні групи читачів: як спеціалістів з дослідження науки (наукознавців, організаторів науки, філософів, істориків науки), так і широкого кола читачів.

Основне предметне поле публікацій журналу:

 • наука в житті людей і суспільства;
 • результати наукознавчих досліджень;
 • результати досліджень в галузі історії та філософії науки.

Постійні рубрики журналу:

 • Наука та інноваційний розвиток економіки та суспільства
 • Актуальні проблеми сучасної науки
 • Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
 • Наукометрія
 • Наука та освіта
 • Добровські читання
 • Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 • Історія науки і техніки
 • Інтерв’ю
 • З архівів України
 • Хроніка наукового життя
 • Рецензії

Адреса редакції: 01032, Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.

E-mail: naukoznavstvo@nas.gov.ua.

Сайт журналу: https://sofs.org.ua/

АРХІВ ЖУРНАЛУ