Структуру Центру складають:

 Директорат, адміністративно-управлінський персонал, міжгалузева лабораторія та 5 наукових відділів.

 

       Адміністративно-управлінський персонал.

Директор:  Маліцький Борис Антонович – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, тел.: 486-45-68, Malitsky@nas.gov.ua.

                  

 

Заступники директора:

 

Соловйов  В’ячеслав Павлович – кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем інноваційного розвитку економіки, тел.: 486-63-54, solovyov@nas.gov.ua;  Solovyov.VP@gmail.com.

 

Кубальський Олег Нарцизович – заступник директора з наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент, kubalskiy@nas.gov.ua

 

Соснов Олександр Сергійович – в.о. заступника директора з загальних питань,  тел.: 486-71-42.

 

 

Корецький Антон Ігорович – в.о. ученого секретаря, к.е.н., koretskyianton@gmail.comkoretskyianton@nas.gov.ua, тел.: 486-71-29

 

 

Начальник відділу кадрів та аспірантури Тимофеєва Олена Олександрівнател.: 486-71-42.

 

 

Головний бухгалтер – Яруліна Лідія Петрівна,  тел.: 486-70-62.

 

    Відділ історії та соціології науки і техніки (Відділ № 1)

Завідувач – д-р фіз.-мат. наук професор, голова Українського товариства істориків науки Храмов Юрій Олексійович. тел.:279-15-30

 

    

       Відділ системних досліджень науково-технологічного потенціалу (Відділ № 3).

Завідувач – д-р. екон. наук,професор  Мех Олег Андрійович  тел.:482-14-86

 

 

       Відділ проблем інноваційного розвитку економіки (Відділ № 4).

Завідувач – д-р. екон. наук, кандидат технічних наук  професор  Соловйов В’ячеслав Павлович. тел.:486-63-54

 

 

       Міжгалузева лабораторія МОН України і НАН України з проблем формування та реалізації науково-технічної політики України. (Відділ №5).

Завідувач – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Булкін Ігор Олексійовичтел.:  482-14-86

 

 

       Відділ проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України (Відділ №6).

Завідуючий – канд. техн. наук  Грачев Олег Олексійович. тел.: 239-64-63; 239-64-73; 239-64-54