докторантура

Докторанти:

Блажевич Наталія Олександрівна  07.00.07 – історія науки і техніки

Фірсов Олександр Володимирович 07.00.07 – історія науки і техніки

Бірке Ольга Вікторівна  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Казьміна Олена Павлівна 08.00.03 – економіка та управління національним господарством