Кадри

 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

наукових працівників ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу

та історії науки iм.Г.М.Добpова НАН України» на 01.01.2019 рік

№ п/п Пpiзвище, ім’я,

по батькові

Рік, дата народження Посада, яку займає (додатково вказати

“без оплати”, в.о.)

Вчений ступінь Вчене звання Шифр i найменування спеціальності по якій працює в цей час Дата останнього обрання

на посаду або за конкурсом

Кеpiвництво аспірантами або пошукувачами
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. МАЛІЦЬКИЙ

Борис Антонович

02.02.1942 директор д.е.н. проф. 08.00.03 – економіка та  управлін­ня національним господарством

07.00.07 – історія науки і техніки

Постанова Президії НАН України № 290 від 21.12.16 р.
КУБАЛЬСЬКИЙ

Олег Нарцизович

заступник директора з наукової роботи

(без оплати)

к.філос.н. доц. 07.00.07 Наказ №31-к від 09.06.17
2. СОЛОВЙОВ

В’ячеслав Павлович

14.10.1941 заступник директора з наукової роботи д.е.н. проф. 08.00.03;

07.00.07

Постанова Президії НАН України № 262 від 11.10.17 р.

Наказ №62-к від 30.10.17

2 аспіранта

 

3. КОРЕЦЬКИЙ

Антон Ігорович

24.05.1986 учений секретар к.е.н. 08.00.03 Постанова Президії НАН України № 310 від 07.11.18 р.

 

ВIДДIЛ IСТОРIЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ (№1)
4. ХРАМОВ

Юpiй Олексійович

14.05.1933 завідувач відділу контракт д.ф.-м.н. проф. 07.00.07 Наказ № 99 від 02.06.03 1 аспірант

 

5. ГАРМАСАР

Валентина Григорівна

05.09.1969 старший наук.співроб. к.і.н. с.н.с. 07.00.07 Наказ 152 від 07.11.05
6. ЗВОНКОВА

Галина Леонідівна

01.11.1971 ст.наук.спiвpоб. к.і.н. 07.00.07 Наказ № 74-к від 24.10.18
7. МУШКАЛО

Юрій Ігорович

09.04.1967 ст.наук.спiвpоб. к.і.н. 07.00.07 Наказ № 37-к вiд 25.06.18
КОРНІЄНКО

Олександр Миколайович

пров.наук.співроб.

сумісник

д.і.н. с.н.с. 07.00.07 Наказ №50-к від 22.09.17
КУБАЛЬСЬКИЙ

Олег Нарцизович

пров.наук.співроб.

сумісник

к.філос.н. доц. 07.00.07 Наказ №26-к від 25.05.17
8. ЛИТВИНКО

Алла Степанівна

31.03.1964 пров.наук.спiвpоб.

 

д.і.н. с.н.с. 07.00.07 Наказ № 27 вiд 27.03.12 1 аспірант

1 докторант

 

ЖАБІН

Сергій Олександрович

17.09.1985 ст.наук.співроб.

сумісник

к.і.н 07.00.07 Наказ № 53-к вiд 29.08.18
9. ДОРОНІНА

Галина Анатоліївна

13.06.1986 наук.співроб

 

к.і.н. 07.00.07 Наказ № 26-к від 30.06.16
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. ЛУГОВСЬКИЙ

Олександр Григорович

30.06.1951 ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.і.н. 07.00.07 Наказ № 38-к від 25.06.18
11. ГЕЗА

Альона Василівна

05.02.1986 мол.наук.співроб

 

07.00.07 Наказ № 93 від 30.10.14
12. СТАНКОВА

Марія Дмитрівна

11.02.1988 наук.співроб к.i.н. 07.00.07 Наказ № 40-к від 03.07.18
13. РИЖКО

Лариса Володимирівна

14.03.1966 пров.наук.спiвpоб.

 

д.філос.н. проф. 07.00.07 Наказ № 50- к від 10.10.16
14. ОНОПРIЄНКО

Валентин Іванович

02.04.1939 гол. наук.співроб.

контракт

д.фiлос.н. проф. 07.00.07;

08.00.03

Наказ № 14 вiд 05.02.15
15. БЕССАЛОВА

Тетяна Володимирівна

11.11.1962 ст.наук.спiвpоб. к.i.н. с.н.с. 07.00.07 Наказ № 152 вiд 07.11.05
16. ЖИВАГА

Оксана Василівна

18.03.1985 ст.наук.співроб.

 

к.і.н. 07.00.07 Наказ № 39-к від 03.07.18
17. БОРОЗДИХ

Наталія Вікторівна

30.12.1982 мол.наук.співроб.

 

07.00.07 Наказ № 79-к від 30.10.18
ВIДДIЛ СИСТЕМНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ (№ 3)
18. МЕХ

Олег Андрійович

24.10.1973 зав.відділу

 

д.е.н. проф. 08.00.03;

07.00.07

Наказ № 19 від 18.02.15
19. БУБЛИК

Сергій Григорович

16.01.1962 заст. зав. відділу

 

к.т.н. 08.00.03 Наказ № 136 вiд 23.12.13
20. ВАШУЛЕНКО

Олександра Сергіївна

28.05.1983 наук.співроб. к.е.н. 08.00.03 Наказ № 143 від 07.10.11
21. ГОНЧАРОВА

Тетяна Віталіївна

04.02.1962 наук.співроб. 08.00.03 Наказ №30 від 01.04.02
22. IСАКОВА

Ніна Борисівна

12.09.1952 ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н. с.н.с. 08.00.03 Наказ №193 від 31.10.07
23. КОСТРИЦЯ

Олена Петрівна

06.07.1978 мол.наук.співроб. 08.00.03 Наказ № 43 від 28.04.15
24. ЖЕРНОВИЙ

Денис Віталійович

17.11.1987 науковий співробітник. к.е.н. 08.00.03 Наказ № 92 від 30.10.14

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
МІЖГАЛУЗЕВА ЛАБОРАТОРIЯ З  ПРОБЛЕМ  ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  У СКЛАДІ ВІДДІЛУ №3
25. БУЛКІН

Ігор Олексійович

01.07.1972 зав. МГЛ к.е.н. с.н.с. 08.00.03 Наказ № 7 від 28.01.14 1 аспірант
26. ВЕЛЕНТЕЙЧИК

Тетяна Миколаївна

02.08.1968 мол.наук.співроб. 08.00.03 Наказ № 85 вiд 25.06.08
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ (№ 4)
СОЛОВЙОВ

В’ячеслав Павлович

зав.відділу

 

д.е.н. проф. 08.00.03;

07.00.07

Наказ № 40 від 24.06.96
27. ГОЛОВАТЮК

Василь Михайлович

24.09.1951 пp.наук.спiвpоб.

 

д.е.н. с.н.с. 08.00.03 Наказ № 109 від 31.08.09 1 аспірант
28. ВОВЧЕНКО

Олена Владиславівна

10.09.1992 мол.наук.співроб.

 

08.00.03 Наказ №64-к від 20.11.17
29. ЛАПОВСЬКИЙ

Дмитро Михайлович

20.07.1976 мол.наук.співроб. 08.00.03 Наказ №103 від 09.11.01
30. ОНОПРІЄНКО

Михайло Валентинович

11.03.1980 ст.наук.спiвpоб.

 

к.філос.н. с.н.с. 08.00.03 Наказ № 16 від 25.02.11
31. СЕНЧЕНКО

Василь Васильович

26.07.1946 ст.наук.співроб.

контракт

к.т.н. с.н.с. 08.00.03 Наказ №58 від 17.04.07
ТЕРЕХОВ

Віктор Іванович

пр.наук.співроб.

без оплати

д.е.н. проф. 08.00.03 Наказ № 15 від 22.02.99
РЕДЬКО

Катерина Юріївна

мол.наук.співроб.

сумісник

08.00.03 Наказ № 95 від 31.08.15
32. МАКАРЕНКО

Ігор Петрович

23.05.1955 ст.наук.співроб.

 

к.е.н. 08.00.03 Наказ № 67від 27.08.14
33. КАПЛІНСЬКИЙ

Олександр Вячеславович

02.07.1980 мол.наук.співроб. 08.00.03 Наказ №78-к від 30.10.18
34. УДОВЕНКО
Олександр Миколайович
22.10.1990 мол.наук.співроб. 07.00.07
ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ ДIЯЛЬНОСТI I СТРАТЕГIЇ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (№ 6)
35. ГРАЧОВ

Олег Олексійович

27.08.1950 зав. відділу,

контракт

к.т.н. 08.00.03 Наказ № 144 від 15.09.08
БОДЕКО

Віра Петрівна

мол.наук.співроб.

сумісник

08.00.03 Наказ № 55  від 06.08.14
36. ПОПОВИЧ

Олександр Сергійович

21.08.1939 гол.наук.співроб.

контракт

д.е.н с.н.с. 08.00.03 Наказ № 12 від 05.02.15
37. КАВУНЕНКО

Лідія Пилипівна

11.10.1951 пров.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н. с.н.с. 08.00.03 Наказ № 44 вiд 19.03.07
38. ГОЛОВАЩЕНКО

Леоніда Романівна

15.02.1964 наук.співроб. 08.00.03 Наказ № 85 від 25.06.08
39. ПЕТРЕНКО

Надія Сергіївна

01.04.1989 мол.наук.співроб.

 

к.е.н. 08.00.03 Наказ № 94 від 30.10.14
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЗОЛОТАРЬОВ

Руслан Олександрович

ст.наук. спiвpоб.,

сумісник

к.ф.-м.н. 08.00.03 Наказ № 40 від 24.06.96
40. КУХТЕНКО

Тетяна Олександрівна

01.11.1942 провідний інженер,

контракт

Наказ № 193 §2 від 30.12.10
41. ЛОБУНЕЦЬ

Людмила Григорівна

19.01.1946 наук. співроб.,

контракт

08.00.03 Наказ № 20  §2 від 19.02.09
МІЩУК

Олег Михайлович

ст.наук. спiвpоб.,

сумісник

к.ф.-м.н. 08.00.03 Наказ № 81 від 31.07.02
42. РИБАЧУК

Віктор Павлович

25.06.1941 ст.наук. спiвpоб.,

контракт

к.х.н. 08.00.03 Наказ №190 від 26.10.06
РУДИЙ

Роман Богданович

ст.наук. спiвpоб.,

сумісник

к.х.н. 08.00.03 Наказ № 78 від 14.11.96
43. СМИРНОВА

Тамара Михайлівна

22.05.1948 провідний інженер,

контракт

08.00.03 Наказ № 193 §8 від 30.12.10
44. ХОМИЧ

Юрій Адольфович

31.10.1946 провідний інженер,

контракт

08.00.03 Наказ № 193 §6 від 30.12.10
45. ХОМЕНКО

Людмила Олександрівна

20.02.1944 наук. співроб. 08.00.03 Наказ № 152 від 07.11.05
ЦИБАНЬ

Валеpiй Олексійович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник

к.т.н. 08.00.03 Наказ № 40 від 24.06.96
ШЕВЧЕНКО

Микола Миколайович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник

к.ф.-м.н. 08.00.03 Наказ № 10 від 26.01.00
46. ПРИМАЧЕНКО

Світлана Іванівна

06.02.1963 мол.наук.співроб. 08.00.03 Наказ № 194 від 30.12.11
47. ХОМЕНКО

Юрій Володимирович

13.04.1965 мол.наук.співроб. 08.00.03 Наказ № 110 від 29.09.15
48. ОВЧАРОВА

Любов Петрівна

08.12.1956 н.с. Наказ № 69 від 30.06.15
49. ХОРЄВІН

Володимир Іванович

10.11.1946 с.н.с. к.мед.н Наказ № 35 від 31.03.15