Кадри

 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

наукових працівників ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу

та історії науки iм.Г.М.Добpова НАН України» на 01.01.2018 рік

 

Пpiзвище, ім’я,

по батькові

Посада, яку займає (додатково вказати

“без оплати”, в.о.)

Вчений ступінь Вчене звання Шифр i найменування спеціальності по якій працює в цей час
МАЛІЦЬКИЙ

Борис Антонович

директор д.е.н. проф. 08.00.03 – економіка та  управлін­ня національним господарством

07.00.07 – історія науки і техніки

КУБАЛЬСЬКИЙ

Олег Нарцизович

заступник директора з наукової роботи

(без оплати)

к.філос.н. доц. 07.00.07
СОЛОВЙОВ

В’ячеслав Павлович

заступник директора з наукової роботи д.е.н. проф. 08.00.03;

07.00.07

Корецький Антон Ігорович  учений секретар

 

к.е.н  08.00.03
Відділ історії та соціології науки і техніки  (№ 1)
ХРАМОВ

Юpiй Олексійович

завідувач відділу контракт д.ф.-м.н. проф. 07.00.07
ГАРМАСАР

Валентина Григорівна

старший наук.співроб. к.і.н. с.н.с. 07.00.07
ЗВОНКОВА

Галина Леонідівна

наук.спiвpоб. к.і.н. 07.00.07
МУШКАЛО

Юрій Ігорович

наук.спiвpоб. к.і.н. 07.00.07
КОРНІЄНКО

Олександр Миколайович

пров.наук.співроб.

сумісник

д.і.н. с.н.с. 07.00.07
КУБАЛЬСЬКИЙ

Олег Нарцизович

пров.н.с.

сумісник

к.філос.н. доц. 07.00.07
ПАЛІЙ

Володимир Михайлович

пров.наук.співроб.

без оплати

к.г.-м.н. 07.00.07
ЛИТВИНКО

Алла Степанівна

пров.наук.спiвpоб.

 

д.і.н. с.н.с. 07.00.07
ДОРОНІНА

Галина Анатоліївна

наук.співроб

 

к.і.н. 07.00.07
ЛУГОВСЬКИЙ

Олександр Григорович

наук.спiвpоб.

контракт

к.і.н. 07.00.07
ГЕЗА

Альона Василівна

мол.наук.співроб

 

07.00.07
СТАНКОВА

Марія Дмитрівна

 наук.співроб к.i.н. 07.00.07
РИЖКО

Лариса Володимирівна

пров.наук.спiвpоб.

 

д.філос.н. проф. 07.00.07
ОНОПРIЄНКО

Валентин Іванович

гол, наук.співроб.

контракт

д.фiлос.н. проф. 07.00.07;

08.00.03

БЕССАЛОВА

Тетяна Володимирівна

ст.наук.спiвpоб. к.i.н. с.н.с. 07.00.07
ЖИВАГА

Оксана Василівна

ст. наук.співроб.

 

к.і.н. 08.00.03
ВIДДIЛ СИСТЕМНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ (№ 3)
МЕХ

Олег Андрійович

зав.відділу

 

д.е.н. проф. 08.00.03;

07.00.07

БУБЛИК

Сергій Григорович

заст. зав. відділу

 

к.т.н. 08.00.03
ВАШУЛЕНКО

Олександра Сергіївна

наук.співроб. к.е.н. 08.00.03
ГОНЧАРОВА

Тетяна Віталіївна

наук.співроб. 08.00.03
IСАКОВА

Ніна Борисівна

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н. с.н.с. 08.00.03
КОСТРИЦЯ

Олена Петрівна

мол.наук.співроб. 08.00.03
ЖЕРНОВИЙ

Денис Віталійович

мол.наук.співроб. 08.00.03
ЄГОРОВ

Ігор Юрійович

пров.наук.співроб.,

без оплати

д.е.н. проф. 08.00.03
МІЖГАЛУЗЕВА ЛАБОРАТОРIЯ З  ПРОБЛЕМ  ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  У СКЛАДІ ВІДДІЛУ №3
БУЛКІН

Ігор Олексійович

зав. МГЛ к.е.н. с.н.с. 08.00.03
ВЕЛЕНТЕЙЧИК

Тетяна Миколаївна

мол.наук.співроб. 08.00.03
КРАСОВСЬКА

Ольга Володимирівна

ст.наук.співроб.

без оплати

к.е.н. с.н.с. 08.00.03
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ (№ 4)
СОЛОВЙОВ

В’ячеслав Павлович

завiдувач  вiддiлу

 

д.е.н. проф. 08.00.03;

07.00.07

ГОЛОВАТЮК

Василь Михайлович

пpов.наук.спiвpоб

 

д.е.н. с.н.с. 08.00.03
ВОВЧЕНКО

Олена Владиславівна

мол.наук.співроб.
КИЯК

Богдан Романович

пров.наук.співроб.

без оплати

д.е.н. 08.00.03
БІРКЕ

Ольга Вікторівна

ст.наук.спiвpоб.

сумісник

к.е.н. 08.00.03
ЛАПОВСЬКИЙ

Дмитро Михайлович

мол.наук.співроб. 08.00.03
ОНОПРІЄНКО

Михайло Валентинович

ст.наук.спiвpоб. к.філос.н. 08.00.03
СЕНЧЕНКО

Василь Васильович

ст.наук.співроб.

контракт

к.т.н. с.н.с. 08.00.03
ТЕРЕХОВ

Віктор Іванович

пр.наук.співроб.

без оплати

д.е.н. проф. 08.00.03
ШКВОРЕЦЬ

Юрій Филимонович

пр.наук.співроб.

без оплати

к.е.н. с.н.с. 08.00.03
РЕДЬКО

Катерина Юріївна

мол.наук.співроб.

сумісник

к.е.н. 08.00.03
МАКАРЕНКО

Ігор Петрович

ст.наук.співроб.

 

к.е.н. 08.00.03
СОСНОВ

Олександр Сергійович

мол.наук.співроб.

 

08.00.03
ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ ДIЯЛЬНОСТI I СТРАТЕГIЇ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (№ 6)
ГРАЧОВ

Олег Олексійович

зав. відділу,

контракт

к.т.н. 08.00.03
БОДЕКО

Віра Петрівна

мол.наук.співроб.

сумісник

08.00.03
ПОПОВИЧ

Олександр Сергійович

гол.наук.співроб.

контракт

д.е.н с.н.с. 08.00.03
КАВУНЕНКО

Лідія Пилипівна

пр.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н. с.н.с. 08.00.03
ГОЛОВАЩЕНКО

Леоніда Романівна

наук.співроб. 08.00.03
ПЕТРЕНКО

Надія Сергіївна

мол.наук.співроб.

 

08.00.03
ЗОЛОТАРЬОВ

Руслан Олександрович

ст.наук. спiвpоб.,

сумісник

к.ф.-м.н. 08.00.03
КАПИЦА

Юрій Михайлович

ст.наук. спiвpоб.

без оплати

к.г.-м.н. 08.00.03
КОВАЛЬЧУК

Лариса Валентинівна

наук. спiвpоб. 08.00.03
КУХТЕНКО

Тетяна Олександрівна

провідний інженер,

контракт

ЛОБУНЕЦЬ

Людмила Григорівна

наук. співроб.,

контракт

08.00.03
МІЩУК

Олег Михайлович

ст.наук. спiвpоб.,

сумісник

к.ф.-м.н. 08.00.03
РИБАЧУК

Віктор Павлович

ст.наук. спiвpоб.,

контракт

к.х.н. 08.00.03
РУДИЙ

Роман Богданович

ст.наук. спiвpоб.,

сумісник

к.х.н. 08.00.03
СМИРНОВА

Тамара Михайлівна

провідний інженер,

контракт

08.00.03
ХОМИЧ

Юрій Адольфович

провідний інженер,

контракт

08.00.03
ХОМЕНКО

Людмила Олександрівна

наук. співроб. 08.00.03
ЦИБАНЬ

Валеpiй Олексійович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник

к.т.н. 08.00.03
ШЕВЧЕНКО

Микола Миколайович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник

к.ф.-м.н. 08.00.03
ПРИМАЧЕНКО

Світлана Іванівна

мол.наук.співроб. 08.00.03
ХОМЕНКО

Юрій Володимирович

мол.наук.співроб. 08.00.03
ОВЧАРОВА

Любов Петрівна

н.с.
ХОРЄВІН

Володимир Іванович

с.н.с. к.мед.н