ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проведення навчальних занять для аспірантів спеціальностей «Економіка» та «Історія і археологія» в 2018 – 2019 навчальному році

Тема лекції Лектор Дата Тривалість, годин
Про деякі теоретичні і практичні питання науки про науку в контексті 100-річчя НАН України Д.е.н, проф. Маліцький Б.А 07.11.2018 2
Загальні уявлення про інноваційний цикл Д.е.н, проф. Соловйов В.П. 21.11.2018 2
Особливості та елементи наукової діяльності, специфіка наукової праці Онопрієнко В.І. 05.12.2018 2
Еволюція кадрової складової наукового потенціалу і можливості її прогнозування та регулювання Д.е.н, с.н.с. Попович О.С. 19.12.2018 2
Історія науки: предмет, структура, задачі Д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О. 16.01.2019 2
Закони України, які спрямовані на активізацію інноваційної діяльності Д.е.н, проф. Соловйов В.П. 30.01.2019 2
Від академічної до пост академічної науки: трансформації професії вченого Д.філос.н, проф. Рижко Л.В. 13.02.2019 2
Науково-технологічне прогнозування як основа стратегічного управління економічним розвитком К.е.н. Макаренко І.П. 27.02.2019 2
Природничі знання в Україні в XVII-XVIII ст. К.і.н., с.н.с. Гармасар В.Г. 13.03.2019 2
Вплив інноваційної активності підприємств та інноваційного співробітництва на розвиток науки і бізнесу: вітчизняний та зарубіжний контексти. К.е.н., с.н.с. Ісакова Н.Б. 27.03.2019 2
Діяльність визначних вчених-істориків науки і техніки в Україні Д.і.н., проф. Литвинко А.С. 10.04.2019 2
Науково-технологічна політика і бюрократизація державного управління Д.е.н, с.н.с. Попович О.С. 24.04.2019 2
Історія виникнення наукознавства як міждисциплінарного напряму фундаментальних та прикладних досліджень, його місце в системі наук Д.філос.н, проф. Онопрієнко В.І. 15.05.2019 2
Найбільш поширені індикатори інноваційності економічної системи Д.е.н, с.н.с. Головатюк В.М. 29.05.2019 2
Особливості науки і техніки кінця ХХ – початку ХХI ст. Д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О. 12.06.2019 2
Еволюція законодавства, яке регулює наукову та науково-технологічну діяльність Д.е.н, с.н.с. Попович О.С. 26.06.2019 2