ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проведення навчальних занять для аспірантів спеціальностей «Економіка» та «Історія і археологія» в 2018 – 2019 навчальному році

Тема лекціїЛекторДатаТривалість, годин
Про деякі теоретичні і практичні питання науки про науку в контексті 100-річчя НАН УкраїниД.е.н, проф. Маліцький Б.А07.11.20182
Загальні уявлення про інноваційний циклД.е.н, проф. Соловйов В.П.21.11.20182
Особливості та елементи наукової діяльності, специфіка наукової праціОнопрієнко В.І.05.12.20182
Еволюція кадрової складової наукового потенціалу і можливості її прогнозування та регулюванняД.е.н, с.н.с. Попович О.С.19.12.20182
Історія науки: предмет, структура, задачіД.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О.16.01.20192
Закони України, які спрямовані на активізацію інноваційної діяльностіД.е.н, проф. Соловйов В.П.30.01.20192
Від академічної до пост академічної науки: трансформації професії вченогоД.філос.н, проф. Рижко Л.В.13.02.20192
Науково-технологічне прогнозування як основа стратегічного управління економічним розвиткомК.е.н. Макаренко І.П.27.02.20192
Природничі знання в Україні в XVII-XVIII ст.К.і.н., с.н.с. Гармасар В.Г.13.03.20192
Вплив інноваційної активності підприємств та інноваційного співробітництва на розвиток науки і бізнесу: вітчизняний та зарубіжний контексти.К.е.н., с.н.с. Ісакова Н.Б.27.03.20192
Діяльність визначних вчених-істориків науки і техніки в УкраїніД.і.н., проф. Литвинко А.С.10.04.20192
Науково-технологічна політика і бюрократизація державного управлінняД.е.н, с.н.с. Попович О.С.24.04.20192
Історія виникнення наукознавства як міждисциплінарного напряму фундаментальних та прикладних досліджень, його місце в системі наукД.філос.н, проф. Онопрієнко В.І.15.05.20192
Найбільш поширені індикатори інноваційності економічної системиД.е.н, с.н.с. Головатюк В.М.29.05.20192
Особливості науки і техніки кінця ХХ – початку ХХI ст.Д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О.12.06.20192
Еволюція законодавства, яке регулює наукову та науково-технологічну діяльністьД.е.н, с.н.с. Попович О.С.26.06.20192