У квітні 2016 року відбувся черговий Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти “Пріоритети української науки”.

Привітання:

– від Українського товариства істориків науки та відділу історії науки і техніки ІДНТПІН ім. Г.М.Доброва НАН України (д.ф.-м.н., професор Храмов Ю.О.);

– від Центру досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна (д.б.н., професор Пилипчук О.Я.);

– від Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії і культури, Ассоціації музеїв технічного профілю (д.т.н., професор Гріффен Л.О. );

– від Ради молодих учених при МОН України (к.е.н., секретар Ради Вашуленко О.С.