У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Постановою від 07 липня 2016 № 123  Президія НАН України прийняла рішення щодо проведення у другому півріччі 2016 року виборів таких керівників наукових установ при Президії НАН України:

Інститут проблем математичних машин і систем;

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору;

Державна установа « Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва».

Згідно з вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі Закон) і Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України Президія НАН України протягом двох місяців з дня цього оголошення        (до 01 грудня 2016 року) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівників зазначених наукових установ. Пропозиції подаються до Відділу наукових і керівних кадрів НАН України ( кім.№ 323 ) за адресою: 01601, Київ – 30, вул. Володимирська, 54.

Телефони для довідок: 239 67 19, 235 30 55, 234 07 07.

Право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи НАН України мають: Президія НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи.

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених Законом (ст.9) і Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

До пропозицій щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування у довільній формі, анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою, автобіографію, копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань, список наукових праць, відзив про трудову діяльність з основного місця роботи, згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.