1) Hotel “Arcadia” st. Genoese, 24 tel. 048 750-50-50
2) Hotel “Black Sea”, st. 59 Rishelievskaya tel. 048 710-10-10
3) Hotel “Happy cat”, st. Uspenskaya, 40 tel. 067 795-28-68