зв’язки із системою освіти

ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконує методологічні, науково-організаційні, прогнозно-аналітичні, навчально-методичні функції та здійснює координацію та науково-методичне забезпечення наукових досліджень у галузі історії, управління та організації науки, що проводяться науковими установами і вищими навчальними закладами держави, надає їм науково-методичну допомогу у підготовці наукових кадрів за профілем. ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами, науковими установами, підприємствами, організаціями України.
ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є координатором роботи Наукової ради з наукознавства при Міжнародній асоціації академій наук (затверджено Постановою Ради Міжнародної асоціації академій наук від 15 жовтня 2010 року №212 «Про затвердження складу Наукової ради з наукознавства та Положення про неї»).
Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України шляхом їх участі у спеціалізованих радах по захисту дисертацій:
– у ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки» (Храмов Ю.О., Онопрієнко В.І., Соловйов В.П., Мех О.А., Литвинко А.С., Гармасар В.Г., Рижко Л.В.);
– у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (Спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 зі спеціальностей 09.00.10 – «Філософія освіти», 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» – д.філос.н. Л.В. Рижко.
Продовжувалась співпраця з відділом бібліометрії та наукометрії Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського (Рибачук В.П.) та з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України (в рамках договору).
Крім того, координація здійснювалась шляхом участі працівників ІДНТПІН ім.Г.М.Доброва НАН України у складі:
– Наукової ради з наукознавства при Міжнародній асоціації академій наук (Маліцький Б.А. – співголова, Грачев О.О. – заступник співголів, Головащенко Л.Р. – вчений секретар);
– Інформаційно-бібліотечної ради НАН України (Рибачук В.П.).
Співробітники ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ працювали викладачами в таких ВНЗ: – Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (Соловйов В.П., Попович О.С.); – Національний університет «Одеська національна юридична академія» (Соловйов В.П.); – Київський університет управління та підприємництва (Онопрієнко В.І.); – Національний університет будівництва та архітектури (Рижко Л.В.); – Національний авіаційний університет (Онопрієнко В.І.); – Фізико-технічний науково-навчальний Центру НАН України (Онопрієнко В.І.); – Київський гуманітарний інститут (Кот О.В.).
Упродовж звітного періоду викладалися курси «Макроекономічний аналіз та прогнозування» для керівників і відповідальних виконавців наукових тем Інституту демографії та соціальних досліджень імені В.Птухи НАН України (Макаренко І.П.)
У 2014 р. Центр продовжував науково-технологічне співробітництво з Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина), Інститутом історії природознавства і техніки ім.С.І.Вавілова Російської академії наук, Інститутом економіки РАН, Сиктивкарською філією Санкт-Петербурзького державного університету сервісу та економіки, Інститутом економіки, фінансів та статистики АН Молдови та Міністерства економіки Республіки Молдова, науково-технологічним парком м.Клайпеда (Литва), Інститутом соціології Академії наук Угорщини, Центром фінансових та монетарних досліджень “Victor Slavescu” Румунської академії наук та Національним інститутом науково-технологічної політики і стратегічних досліджень (НІНТПСД) Міністерства науки і технології В’єтнаму.