1. Участь у підготовці проекту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку»  (21 березня 2018 р.). Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти (В.М. Головатюк, І.П. Макаренко);
  2. Участь у підготовці проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року» (травень-жовтень 2018 р)., МОН України (В.М. Головатюк, І.П. Макаренко, В.П. Соловйов);
  3. Результати представлених матеріалів на замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі України для консенсус-прогнозів спрямовані на удосконалення державного управління економічними процесами на основі макроекономічного прогнозування, а також інвестиційними процесами розвитку національної економіки в напрямах поліпшення його ефективності на основі балансу інтересів його основних учасників (І.П. Макаренко, В.П. Соловйов):

–  підготовлено три макроекономічні прогнози для економіки України на 2018, 2019, 2020-2021 роки;

– в рамках підготовки до Консенсус семінару з економічного прогнозування МЕРіТ підготовлено три аналітичні матеріали «Припущення для макроекономічного прогнозу: зовнішні та внутрішні»;

– прийнято участь в анкетуванні (експертному опитуванні) «Ризики економічного розвитку економіки України».

Випуск «Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз» (квітень 2018 р.) – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=52c2986e-91b6-4bad-8da0-095ca310921c.

Випуск «Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз» (вересень 2018 р.) – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=87e4afd6-f679-49c4-8b9e-569a608a5704.

  1. Участь у складі робочої групи з доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права i суміжних прав» (реєстр. №7539 від 01.02.2018), поданого Кабінетом Міністрів України, до повторного першого читання. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. –http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/
    pdf?fbclid=IwAR2O6cKnbFNA7perg0GBrxDLd6GzT4_2KfuBkKxKRGynjRot4BrvCXOK2Ck (А.К. Лі);
  2. Здійснено анкетне опитування Державної служби статистики України щодо вітчизняних показників статистики наукових досліджень і розробок. Оцінювалась якість статистичної інформації, що надається користувачам (органам державної влади). Були розроблені та надані пропозиції щодо удосконалення існуючої статистичної методології та переліку статистичних показників у сфері науки і технологій (О.А. Мех, С.Г. Бублик);
  3. Здійснено щорічне електронне опитування з соціального стану, професійних показників та міграційних намірів молодих учених НАН України. Результати досліджень за останні роки та рекомендації опубліковано у матеріалах парламентських слухань “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” 21.03.2018  (С.О. Жабін, Казьміна О.П.);
  4. Проводилися індивідуальні консультації, надання науково-методологічної та методичної допомоги державним органам влади України з актуальних питань інноваційної діяльності (В.П. Соловйов, І.П. Макаренко, О.В. Бірке, О.П. Казьміна);
  5. Зауваження та пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо розроблених Науковим комітетом Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій аналітичного документу «Пропозиції щодо моделі розвитку вітчизняної науки та оперативного плану її реформування», 21 травня 2018 р. (1 документ) (С.Г. Бублик);
  6. Участь експертів у робочій групі МОН України щодо розроблення Стратегії інноваційного розвитку України, надання методичних рекомендацій і висновків, 14.05.2018 р. (Д.В. Жерновий, В.М. Головатюк, І.П. Макаренко).