У Житомирському центрі науково-технічної і економічної інформації відбулося відкриття демонстраційного центру інноваційного розвитку Житомирської області. Основним напрямком діяльності цього демонстраційного центру стало формування на регіональному рівні партнерських стосунків, ефективної взаємодії між органами влади, групами дослідників, вітчизняними й іноземними підприємствами та інвесторами для доведення передових наукових досягнень від розробок до впровадження їх у реальний сектор економіки.

Тому й метою зустрічі було продовження роботи по вдосконаленню та підвищенню ефективності інноваційної діяльності, обґрунтованості, оперативності та якості своєчасного прийняття управлінських рішень шляхом налагодження співробітництва з провідними науковими установами України, зокрема з ЦДПІН ім. Г.Доброва НАН України.