Живага Оксана Василівна

 

zivagaЖивага Оксана Василівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу методології і соціології науки ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України».

Народилася 18 березня 1985 р. у селі Маковище, Макарівського району, Київської області. З 1991 по 2002рр. навчалася у Маковищанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. У 2002р. вступила до Національного педагогічного університету ім. М. П.Драгоманова на факультет іноземної філології (англійська мова та література). У 2007р. закінчила університет, отримавши кваліфікацію: викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури. Цього ж року вступила до аспірантури ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України». У 2010р. закінчила аспірантуру та стала молодшим науковим співробітником Інституту.

Освіта (вища, друга вища) Вища
Дисертації (тема, дата захисту): «Історико-наукознавчий аналіз діяльності Національної академії педагогічних наук України», у 2012р.
Наукові інтереси Історія науки та освіти
Одержані результати: викладені у наукових публікаціях автора, зокрема у колективній монографії та наукових публікаціях.
Науково-організаційна та викладацька діяльність: Допомагала у організації та проведенні наукових заходів ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»
Нагороди: В 2010-2012рр. отримувала стипендію Президії НАН України для молодих вчених; з травня 2015 по квітень 2016рр. отримувала стипендію НАН України для молодих вчених строком на 1 рік.
Участь у конференціях: Міжнародні симпозіуми з наукознавства (Київ, червень 2010, 2011, 2013, 2014, 2015рр.); Конференція «Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві» (Київ, НАУ, березень 2009р.); Всеукраїнський «круглий стіл»: Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу (Київ, НАУ, 27 березня 2013р.); Всеукраїнські наукові конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (Київ, жовтень 2011, 2012 рр.); Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Історія розвитку науки, техніки та освіти”(Київ, квітень 2013р.); Всеукраїнські наукові конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів (Київ, квітень 2009-2015рр.); наукові читання, присвячених пам’яті Г.М. Доброва (Київ, березень 2008-2016рр.); Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне знання і проблеми інтенсифікації розвитку білоруського суспільства» (Мінськ, листопад 2015р.); методологічні семінари і засідання відділів методології та соціології науки, історії науки  ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України».
Монографії та статті: Живага О.В. є одним з авторів колективної монографії: Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій [монографія] / В. І. Онопрієнко, Л. В. Рижко, С. М. Ягодзінський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, ДУ Ін-т наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; за ред. В. І. Онопрієнка. – Київ: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2016. – 359с.

Автор має 19 наукових публікацій, серед яких 11 статей та 8 тез конференцій. Серед основних робіт можна виділити такі:

  1. Живага О.В. Історія українського науково-дослідного інституту педагогіки / О.В. Живага // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2009. – Вип. 38. – С. 102–111.
  2. Культурознавчий зміст розвитку педагогічної науки України / О.В. Живага // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту, 2010. – № 1 (11). – С. 160–164;
  3. Живага О.В. Вища освіта у процесах глобалізації (філософський аналіз)/ О.В.Живага //  Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2013р. – Вип.1 (17). – С.141-144;
  4. Живага О.В Соціальні ефекти і ризики біотехнологічної революції/ О.В.Живага// Наука та наукознавство. – 2015. – №3. – с.38-45.
Хобі: Іноземні мови