Бессалова Тетяна Володимирівна

 

bessalovaБессалова Тетяна Володимирівна народилася 11.11.1962 р.  У 1987 р. вступила до Київського університету ім.Т.Шевченка  на історичний факультет, який закінчила у 1987 році. У 1991 році закінчила аспірантуру Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. Кандидатську дисертацію захистила у 1992 року. Працювала на різних посадах у ЦДПІН НАН  України. З 2005 року займає посаду старшого наукового співробітника відділу методології  і соціології науки.    
Освіта (вища, друга вища) – вища
Дисертації (тема, дата захисту) – «Історія розвитку вузівської науки на Україні» (24 квітня 1992 р.)
Наукові інтереси – проблеми розвитку наукової сфери, системи вищої освіти України
Одержані результати– наукові результати відображені в публікаціях та колективній монографії «Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій» (2016 р.)
 
Науково-організаційна та викладацька діяльність – участь в організації наукових конференцій, симпозіумів
 
Участь у конференціях –  Щорічна конференція з наукознавства та історії науки, Міжнародний симпозіум «Взаимодействие правительств и национальных научных обществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний» (2015 р.), ХХVI Київський симпозіум з наукознавства та історії науки «Наука, технології та інновації як найважливіші чинники національної безпеки» (2014 р.)
Міжнародне співробітництво (участь у грантах, спільні проекти з іноземними колегами)- участь у підготовці збірника «Российско-украинские связи в истории естествознания и техники» (2016 р.)
 
Монографії та статті- автор понад 65 наукових праць, серед яких – «Образование в сфере нанотехнологий», «Біотехнологія у вищій школі Украіни», «Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора Украины», «Высшее образование и рынок труда:проблемы и противоречия», «Молодежь в научной сфере Украины» та інші
Хобі – не маю