Єременко Людмила Іванівна

 eremenko Єременко Людмила Іванівна народилась 17.04.1945 р. у сім’ї військовослужбовця. Освіта  вища, за фахом інженер-економіст. Трудову діяльність розпочала у Обчислювальних центрах: Туркестанський військовий округ, Півнична група війск (Республіка Польша), Київський військовий округ, на посаді інженера-програміста. З 1991 р. праця в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України (відділ методології і соціології науки), на посаді провідного інженера. Заміжня, має трьох синів.
Освіта вища: Інститут народного господарства, група механізованої обробки економічної інформації, 1970, (г.Ташкент), за фахом інженер-економіст
Наукові інтереси – історія науки, соціологія науки
Одержані результати – наукові результати відображені в публікаціях та колективній монографії «Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій» (2016 р.)
Науково-організаційна діяльність – в.о. вченого секретаря відділу методології і соціології науки
 Громадська робота– Почесна Грамота за активну громадську діяльність від Голови Державної адміністрації Деснянського району у місті Києві за роботу в Раді самоорганізації населення району «Десна», травень 2011 р.
Монографії та статті – Колективна монографія відділу: «Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій»; статті: «Комп’ютерні віруси, як глобальна проблема сучасності»; «Радянський і американський підходи в проектуванні обчислювальної техніки для запуску ракет», «VI Житомирська конференція« Людина і Космос », присвячена 100-річчю від дня народження С. П. Корольова»; «Розщеплення наукового знання і формування дерева професій»; «Проблеми реформування системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу»; «Інформаційне середовище в Україні и напрямки его модернізації»; «Сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження М. В. Келдиша»; «Історичний політ Гагаріна»; «Актуальні соціальні проблеми медичної галузі України». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. НАН Білорусі, Мінськ, 2015-го.
 Захоплення: музеї світу, історія мистецтв, театр, класична і сучасна література, подорожі та екскурсії.