«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір»

Заявка на участь у ХХV Міжнародній науково-практичній конференції
«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»
(1 листопада 2021 року, м. Київ)

Після заповнення прохання надіслати Вашу заявку на email: odessa@stepscenter.org.ua
1. Прізвище, Ім’я, По-батькові
2. Науковий ступінь, вчене звання
3. Посада
4. Установа
5. Назва доповіді (тез)
6. Тематика доповідей і повідомлень на конференції (відповідно до
Інформаційного листа):
7. email (обов`язково)
8. Мобільний тел. (обов`язково)
9. Служб./дом. тел. (не обов`язково)
10. Бажаний час Вашого виступу з … по …. (обов`язково)