МАТЕРІАЛИ 15-ї Всеукраїнської наукової конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ”

У матеріалах доповідей учасників конференції з різних регіонів
України коротко висвітлені питання, що стосуються актуальних проблем
історії науки і техніки, розвитку наукових та технічних ідей, персоналій
видатних науковців та інженерів минулого тощо.
Збірник буде корисним науковцям, що працюють в галузі історії
науки і техніки, пам’яткознавцям і музеєзнавцям, аспірантам і студентам
відповідних спеціальностей, усім, хто цікавиться нашою історією та
культурною спадщиною.

 

Закачати