Збірник праць XIV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Молодіжні ініціативи формування науково-освітнього простору України». – Київ, 14 квітня 2016 р.


Збірник праць XIV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Молодіжні ініціативи формування науково-освітнього простору України». – Київ, 14 квітня 2016 р. / Укладач Л.П.Пономаренко. – Київ, 2016. – 199 с.
У збірнику опубліковано матеріали, підготовлені учасниками XIV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», яка проходить в межах Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки: Пріоритети української науки. Висвітлюються найбільш актуальні проблеми історії вітчизняної і світової науки, техніки та освіти, а також розкривається внесок українських учених у формування сучасної науки.


Закачати