Секція 1

Секція 2

Інформаційний лист

ПРОГРАМА – ЗАПРОШЕННЯ

ФОТО

14-15 березня 2017 року у м. Києві був проведений XXVII Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки «Наукознавство та історія науки: минуле, теперішнє, майбутнє” – “Добровські читання”, присвячений вшануванню пам’яті засновника української наукознавчої школи Г.М. Доброва.

Організаторами заходу були ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки  ім. Г.М. Доброва НАН України” спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України та Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» МОН України.

З вітальним словом до учасників форуму виступили академік НАН України Наумовець Антон Григорович, Перший віце-президент НАН України, академік НАН України БОГДАНОВ В’ячеслав Леонідович, Головний учений секретар Національної академії наук України, Шовкалюк Віктор Степанович, директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України,  Чеботарьов Валентин Павлович , директор Державної наукової установ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» МОН України.

У роботі Симпозіуму взяло участь біля 70-ти учасників, під час планарних та секційних засідань було обговорено такі актуальні питання з розвитку наукознавства, інноватики та історії науки науки, як:

  • Наукознавство та історія науки: погляд в минуле, теперішнє і майбутнє.
  • Законодавча база науки: еволюція розвитку і оцінка ефективності використання.
  • Г.М. Добров, як фундатор наукової школи та вихователь молодих учених. Цитування робіт Г.М.Доброва в Україні та світі.
  • Історія і еволюція тематики київських симпозіумів з наукознавства та історії науки.
  • Нові методи дослідження кадрової складової науки і результат їх практичного використання. Проблеми підготовки та використання творчого потенціалу молодих наукових кадрів.
  • Інноватика: наука про зв’язок з економікою та суспільством. Відкрита наука та відкриті інновації як світові тренди та нові парадигми ефективного суспільного розвитку.
  • Проблеми формування позитивного іміджу науки.
  • Сучасна наукометрія: можливості і проблеми використання в у правлінні наукою

14 березня 2017 року

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

10:00-10:10 академік БОГДАНОВ В’ячеслав Леонідович, Головний учений секретар Національної академії наук України

Вступне слово

10:10-10:20 Привітання учасників форуму
10:20-10:40 МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович, директор ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», доктор економічних наук, професор

“Наукознавство та історія науки: погляд у минуле, сучасне і майбутнє”

10:40-11:00 БАТУРІН Юрій Михайлович, головний науковий співробітник  Інституту історії природознавства і техніки РАН, член-кореспондент РАН, доктор юридичних наук, професор

“Роль науки в умовах соціально-економічної  кризи – фізична модель”

11:00-11:20 ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович, головний науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», доктор філософських наук, професор

БЛАЖЕВИЧ Наталя Олександрівна,   докторант ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат історичних наук

“Эволюція предмету наукознавства”

11:20-11:40 СОЛОВЙОВ В`ячеслав Павлович, в.о. заступника директора з наукової роботи, керівник Центру  інновацій та технологічного розвитку ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», доктор економічних наук, професор

“Інноватика — наука про зв’язок науки з бізнесом і суспільством”

11:40-11:55 Перерва
11:55-12:15 ХРАМОВ Юрій Олексійович, завідувач відділу історії та соціології науки і техніки ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України»  доктор-фізико-математичних наук, професор

“Інноваційна модель історії науки на прикладі історії фізики”

12:15-12:35 КАВУНЕНКО Лідія Пилипівна, провідний науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

“Наукова і соціальна значимість ідей Г.М.Доброва (на прикладі цитованості в світі його праць)

12:35-12:55 ЄГОРОВ Ігор Юрійович, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  доктор економічних наук, професор

Особливості неформальної наукової комунікації в роботі Г.М. Доброва з молоддю: спогади аспіранта”

12:55-13:15 КРИЧЕВСЬКИЙ Сергій Володимирович, провідний науковий співробітник Інституту історії природознавства і техніки РАН, доктор філософських наук, професор

“Дослідження техносфери  та концепція управління еволюцією техносфери”

13:15-13:30 Дискусія
13:30-14:15 Обідня перерва
14:15-18:00 Засідання секцій:

1. «Наукознавство та інноватика» – в залі засідань Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України (б-р Шевченка, 60, 11-й поверх)

Керівник секції: В’ячеслав Павлович Соловйов, в.о. заступника директора з наукової роботи,  керівник Центру  інновацій та технологічного розвитку ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»

2. «Історія, методологія та соціологія науки» – в залі засідань  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (б-р Шевченка, 60, 3-й поверх)

Керівник секції: Юрій Олексійович Храмов, завідувач відділу історії та соціології науки і техніки ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»

15 березня 2017 року

ПРОГРАМА

10:00-12:00 Продовження роботи секцій:

1. «Наукознавство та інноватика» – в залі засідань Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України (б-р Шевченка, 60, 11-й поверх)

2. «Історія, методологія та соціологія науки» – в залі засідань  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (б-р Шевченка, 60, 3-й поверх)

12:00-12:30 Перерва на каву
12:30-15:30 ДРУГЕ ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
12:30-12:45 КОТ Ольга Вікторівна, докторант ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат економічних наук

“Інтеграція суспільства та науки: нові підходи щодо співпраці у ЄС та Україні”

12:45-13:00 МЕХ Олег Андрійович, завідувач відділу системних досліджень науково-технологічного потенціалу ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», доктор  економічних наук, професор

“Інституційний фактор у науково-технологічній сфері: стан і перспективи в умовах глобальних змін”

13:00-13:15 ІСАКОВА Ніна Борисівна,  старший науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

“Активізація функції українських університетів як генераторів нових знань”

13:15-13:30 ГРАЧОВ Олег Олексійович, завідувач відділу проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України»,  кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

“Академічна організація науки: тенденції розвитку та анти академічна критика”

13:30-14:00 Обідня перерва
14:00-14:15 БУБЛИК Сергій Григорович, заст. завідувача відділу системних досліджень науково-технологічного потенціалу  ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат технічних наук

«Еволюція вітчизняного законодавства у сфері науки (на прикладі закону про наукову і науково-технічну діяльність»

14:15-14:30 ПОПОВИЧ Олександр Сергійович, головний науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», доктор економічних науки, старший науковий співробітник

КОСТРИЦЯ Олена Петрівна, молодший науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України»

«Пошук оптимального шляху відновлення кадрового потенціалу української науки»

14:30-14:45 БУЛКІН Ігор Олексійович, завідувач міжвідомчої лабораторії МОН і НАН України з проблем формування та реалізації науково-технологічної політики ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

“Кадрова політика в організаціях НАН України: гендерний аспект”

14:45-15:00 ЖАБІН Сергій Олександрович, учений секретар ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат історичних наук

«Актуальні проблеми молодих учених НАН України та ВНЗ»

15:00- 15:15 ВАШУЛЕНКО Олександра Сергіївна, науковий співробітник відділу проблем діяльності та стратегії розвитку, ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України», кандидат економічних наук

«Створення та досвід функціонування Академій наук для талановитої молоді в окремих зарубіжних країнах»

15:15- 15:30 РИЖКО Лариса Володимирівна, провідний науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН  ім. Г.М.Доброва  НАН України»., доктор філософських наук, професор

«Ставлення студентської молоді до наукової діяльності (за даними соціологічного опитування)»

15:30-16:00 Дискусія та підведення підсумків