XXVII Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки “Наукознавство та історія науки: минуле, теперішнє, майбутнє” – “Добровські читання”