ХХІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» 11 – 13 вересня 2017 року

ЗАКАЧАТИ ЗБІРНИК

ХХІІ міжнародна  науково-практична  конференція  «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» 11 – 13 вересня 2017 року

 

Національна академія наук України

 Міністерство освіти і науки України

 Наукова рада з наукознавства

Міжнародної асоціації академій наук

 Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

 Одеський національний політехнічний університет

 Інститу проблем ринку та економіко- економічних досліджень НАН України

 Громадське обєднання

«Агенція Европейських інновацій»

науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників державних установ, зацікавлених організацій та бізнесу

взяти участь у роботі

ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір»,

яка відбудеться 11-13 вересня 2017 року

 

В роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

     Мета конференції: обговорення проблем і перспектив модернізації національної економіки України та удосконалення діяльності інноваційних структур вітчизняних підприємств,  вищих навчальних закладів та наукових установ за використання досвіду країн Європи та у контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ »

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Маліцький Б.А. –  співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Оборський Г.О. – співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Соловйов В.П. – співголова комітету, д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Філиппова С.В. – співголова комітету, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Балан О.С. – відповідальний секретар комітету від Одеського національного політехнічного університету,  д.е.н., доц., заступник директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Денисюк В.А. – відповідальний секретар комітету від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Грачов О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Дікусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.

Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція європейських інновацій».

Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Макаренко І.П., к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград).

Рубель О.Є.,  д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник Інституту промисловості НАН України.

Харічков С.К., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Чайка Д.Ю., к.г.н., начальник відділу трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Шовкалюк В.С., директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Щербін В.К., к.філ.н., завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» ОНПУ, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

 

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

  • розвиток нормативно-правової бази інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір;
  • питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності;
  • регіональні інноваційні системи та програми;
  • створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
  • проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури, зокрема, наукових парків та центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах та наукових установах;
  • проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
  • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку;
  • відкрита наука та відкриті інновації;
  • історія науки і техніки через призму інновацій.

 

Місце проведення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.