Програма 

ЗАЯВКА

на участь у роботі

XXVIІI Київського міжнародного симпозіуму з наукознавства

та історії науки

 

“100-річчя Національної академії наук України:

минуле та сучасність”

 (Добровські читання)

 

Київ, 12–13 березня 2018 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові                         

                                                                          

Місце роботи, посада                                    

                                                                          

Науковий ступінь                                          

Вчене звання                                                  

Адреса для листування                                 

                                                                          

Контактний телефон                                     

E-mail                                                               

Тема доповіді                                                 

                                                                          

                                                                          

Планую взяти участь у засіданні секцій                             

 

Заявку для участі в міжнародному симпозіумі надіслати до 20 лютого 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            року на електронну адресу steps_2007@ukr.net

 

Адреса Оргкомітету:

 

ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г.М.Доброва» НАН України”

м.Київ, 01032, б-р Шевченка, 60

E-mail: steps_2007@ukr.net

steps@nas.gov.ua

 

Контакти:

(+38 044) 482-14-85

Кавуненко Лідія Пилипівна

(+ 38 044) 239-64-85

Грачев Олег Олексійович

(+38 044) 279-15-30

Храмов Юрій Олексійович

(+38 044) 486-71-42

Костриця Олена Петрівна

 

Реєстраційний внесок: 200 грн., покриває видання збірника матеріалів симпозіуму і організаційні заходи. Суму перераховувати на наступний рахунок:

Р/р 31255225117848

ДКСУ м.Києва

МФО 820172

ЕДРПОУ 13694464

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України»

 

 

Проїзд та проживання в готелі учасники оплачують  самостійно

 

 

 

 

Національна академія наук (НАН) України

ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г.М. Доброва НАН України”

Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН України

 

 

 

XXVIII Київський міжнародний симпозіум з наукознавства

та історії науки 

 

“100-річчя Національної академії наук України: минуле та сучасність”

 (Добровські читання)

 

Київ, 12–13 березня 2018 року

 

 

 

Інформаційний лист

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  XXVIІI Київського міжнародного симпозіуму з наукознавства

та історії науки

 

 

“100-річчя Національної академії наук України:

минуле та сучасність”

 (Добровські читання)

 

який відбудеться 12–13 березня 2018 року в приміщенні Великого конференц-залу Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України

(м.Київ, б-р Т.Шевченка, 60, 11-й поверх)

 

 

Програмний комітет

Вячеслав Богданов, головний учений секретар НАН України – голова

Борис Маліцький, директор ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»  − заступник голови

Олег Кубальський, начальник науково-організаційного відділу Президії НАН України, заступник директора з наукової роботи ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України» − заступник голови

Юрій Храмов, завідувач відділу ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»

Олег Грачев, завідувач відділу ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»

Лідія Кавуненко, провідний науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»

Сергій Жабін, учений секретар ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»

Теми для обговорення

  • Створення української академії наук
  • Історія НАН України в наукових архівах
  • Внесок НАН України у розвиток високотехнологічних галузей економіки
  • Розвиток академічної форми організації досліджень в світовій науці
  • Б.Є.Патон – учений, інженер, організатор науки
  • Б.Є.Патон і наукова молодь
  • Найважливіші досягнення НАН України
  • Роль Г.М.Доброва в становленні науки про науку
  • Взаємодія академічної та вузівської науки
  • Міжнародне науково-технологічне співробітництво НАН України

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів симпозіуму

 

Тексти доповідей надаються в електронній формі з розширенням .doc або .rtf, у редакторі Word,  шрифт Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал 1 см, поля 2,0 см,  абзацний відступ – 0,75 см., формат аркуша А4.  Назва доповіді – прописними літерами, центровано; автори: прізвище та ініціали (титули не вказуються), повна назва організації – центровано.  Обсяг  тексту  до 6 стор., включаючи список використаних джерел.

Доповіді будуть надруковані мовою оригіналу в авторській редакції.

 

Публікація виступів, що отримали підтримку учасників симпозіуму, передбачається у  фаховому науковому виданні України “Наука та наукознавство”

 

Симпозіум планується провести

у два етапи:

 

І. Секції та семінари у відділах (з 26 лютого по 7 березня ц.р.)

ІІ. Пленарні засідання (12–13 березня ц.р.)

 

Регламент роботи

 

12 березня 2018 р.

930 – 1000 – реєстрація учасників

1000 – 1300 – пленарне засідання

(з доповідями до 20 хв.)

1300 – 1400 − обідня перерва

1400 – 1800 – продовження пленарного засідання

13 березня 2018 р.

1000 – 1300 – пленарне засідання

1300 – 1400 − обідня перерва

1400 – 1600 – продовження пленарного засідання

1600 – 1700 − заключне пленарне засідання. Підведення підсумків роботи симпозіуму

 

Засідання Наукової ради з наукознавства при Міжнародній асоціації академій наук (МААН)

 

Робочі мови: українська, англійська, російська