Підсумки XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» 19 – 21 червня 2019 року м. Одеса

Збірник Одеса 2019

Програма_конф_2019

Сертифікат_Одеса2019

19 – 21 червня 2019 року на базі Одеського національного політехнічного університету відбулася XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір».

 

Організаторами конференції виступили:

 

 • Національна академія наук України,
 • Міністерство освіти і науки України,
 • ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»,
 • Одеський національний політехнічний університет,
 • ГО «Академія сучасного політика»,
 • Український союз промисловців і підприємців,
 • ГО «Агенція європейських інновацій»,
 • Наукова рада з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук.

 

На конференції були присутні представники Міністерства освіти і науки України, академічних структур, вищих навчальних закладів, громадських організацій та підприємців.

 

В конференції прийняли участь 110 чол. в очному, дистанційному та онлайн форматі з України, Білорусі та Китаю.

 

На адресу конференції було направлено привітання президента Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона та заступника Міністра Міністерства освіти та науки України Максима Віталійовича Стріхи.

 

З привітаннями до учасників конференції звернулися: директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, доктор економічних наук, професор Світлана Валеріївна Філиппова, державний експерт директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Андрій Іванович Петровський, заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», керівник Центру інновацій та технологічного розвитку, доктор економічних наук, професор Вячеслав Павлович Соловйов.

 

Учасники конференції мали можливість переглядати онлайн-трансляцію заходу та ставити питання в онлайн режимі на сайтах ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України» та Інституту еволюційної економіки.

 

Саме сучасні засоби онлайн-трансляції дали можливість в рамках конференції провести круглий стіл «Особливості формування регіональних інноваційних систем в Україні в сучасних умовах» (в режимі Skype-конференції) з представниками Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут».

 

Під час пленарного засідання були заслухані виступи за такими напрямками:

 

 • інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для виходу України з економічної кризи;
 • регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу;
 • національні та регіональні інноваційні системи та програми, проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури;
 • проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах структурних змін в економіці;
 • поєднання можливостей і потреб науки, освіти та виробництва в Україні, представлення науково-технічних розробок закладів вищої освіти, національних академій наук; налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво в інноваційній сфері;
 • розвиток механізмів державного управління та нормативно-правової бази інноваційної діяльності в Україні, створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та «стартапів»;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та відкриті інновації, питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цивілізаційний поступ наукоємного суспільства: загальнодержавні та регіональні механізми стратегії «Індустрія0»;
 • історія науки і техніки через призму інновацій;
 • трансформація наукових знань у виробничу функцію та інформаційно-технологічна підтримка цього процесу;
 • сучасні механізми запиту на результати науки щодо розвитку технологічної сфери виробництва, державна та підприємницька мотивація стимулювання технологічного оновлення сфери виробництва;
 • чутливість сфери прикладної науки до появи нових запитів від практики, засоби створення інтерфейсів передачі запитів практики до наукової сфери.

 

В останній день конференції відбувалися секційні засідання:

 

 1. Політичні механізми державного управління національним наукоємним розвитком.
 2. Цивілізаційний вимір та проблеми євроінтеграції.
 3. Проблеми цифровізації соціально-економічного середовища.
 4. Історичний контекст науково-інноваційного розвитку.
 5. Дискусіїні питання інноваційного розвитку економіки.

 

За результатами конференції було видано збірник матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, в якому опубліковано 51 доповідь українською, російською та англійською мовами. Збірник рекомендовано до друку Вченою радою ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України».

 

Конференція завершилася обговоренням підсумків та шляхів подальшої реалізації прийнятих рекомендацій:

 

 1. В процесі адаптації законодавчого забезпечення світового досвіду стимулювання в Україні інноваційної та науково-технічної діяльності вжити заходів щодо врахування реальних умов сприйняття економікою України інноваційного інструментарію розвитку.
 2. Адміністративно-організаційне забезпечення участі України у створенні поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПЗВТ) повинне враховувати вітчизняний науково-технічний та виробничо-технологічний потенціал створення і впровадження сучасних технологій атомної енергетики і освоєння космічного простору.
 3. Потребує суттєвого оновлення інституційного забезпечення вітчизняної системи стратегічного прогнозування, індикативного планування та програмно-цільового підходу з метою актуалізації перспективних напрямів розвитку науки і технологій та оптимізації структури промисловості на інноваційній основі.
 4. Особливої уваги заслуговує формування завдань та засобів мотивації (примусу) вітчизняних суб’єктів господарювання до широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій в їхній організаційній та виробничої діяльності.
 5. Залишається превалювання формально-бюрократичного стилю в системі реформування науково-технологічної сфери, якій базується на декларації європейських принципів, але без кардинальних зусиль щодо розгортання в університетах та наукових установах сучасної науково-дослідної бази.
 6. Доцільно продовжити спроби щодо залучення до післявузівської підготовки студентів УСПП, Національну трьох сторонню соціально-економічну Раду (створену згідно Закону України «Про соціальний діалог») та підтримати ініціативу Українського гуманітарного інституту щодо створення на базі вищого навчального закладу проблемно-орієнтованої регіональної інноваційної системи.
 7. Звернути увагу на можливості інноваційного розвитку вітчизняної економіки через впровадження концепції смарт-спеціалізації регіонів.
 8. Вважати перспективним використання комп’ютеризованих ігрових методів для сценарного прогнозування розвитку підприємств і галузей.