Повідомлення про захист дисертації


6 травня 2021 р. о 13 год в спеціалізованій вченій раді Д 26.189.02 ДУ
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки» імені
Г. М. Доброва НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 –
історія науки й техніки.
Здобувач: Губка Ольга Олександрівна, інженер-програміст першої
категорії, ДП КБ «Південне» м. Дніпро.
Назва дисертації: «Науково-конструкторська школа В. М. Ковтуненка в
галузі ракетно-космічної техніки: становлення, діяльність, здобутки».
Науковий керівник: Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних
наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського
національного університету ім. Олеся Гончара МОН.
Офіційні опоненти: Литвинко Алла Степанівна, доктор історичних наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.
Г.М.Доброва НАН України»; Федоренко Ірина Володимирівна, кандидат
історичних наук, заступник генерального директора Національного центру
аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова з науки та освіти (м. Дніпро).