Повідомлення про захист дисертацій

7 травня 2021 р. об 11 год в спеціалізованій вченій раді Д 26.189.02 ДУ «Інститут досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки» імені Г. М. Доброва НАН України відбудеться
захист дисертацій:
1. Здобувач: Пилипчук Оксана Олегівна, старший викладач кафедри філософії та історії
науки і техніки ДУІТ.
Назва дисертації: «Київське юридичне товариство (1877–1919): організаційні засади, наукова
та культурно-просвітницька діяльність», на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук за спеціальністю 07.00.07 – «історія науки і техніки»;
Науковий керівник: Стрелко Олег Григорович, доктор історичних наук, професор, професор
кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету
інфраструктури та технологій МОН України.
Офіційні опоненти: Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор
Західноукраїнський національний університет МОН України, завідувач кафедри міжнародних
відносин та дипломатії; Коробченко Ангеліна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН
України, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності; Литвинко Алла Степанівна,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН
України».
2. Здобувач: Бороздих Наталія Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу історії та
соціології науки і техніки ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім. Г. М. Доброва HAH України».
Назва дисертації: «Популяризація науки в Україні: історико-методологічний аналіз (90-ті р. XX
ст. – початок XХI ст.)», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.07 – «історія науки і техніки».
Науковий керівник: Рижко Лариса Володимирівна, доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу історії і соціології науки і техніки ДУ «Інститут
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва HAH України».
Офіційні опоненти: Пилипчук Олег Ярославович, доктор біологічних наук, професор, завідувач
кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного університету інфраструктури та
технологій МОН України;
Лупаренко Григорій Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділом науково-дослідної, експозиційної та виставкової роботи в
Державному політехнічному музеї при Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.