Повідомлення про захист дисертації 24 вересня 2021 р. об 11 год в спеціалізованій вченій раді Д 26.189.02

24 вересня 2021 р. об 11 год в спеціалізованій вченій раді Д 26.189.02 ДУ
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки» імені
Г. М. Доброва НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 –
історія науки й техніки.
Здобувач: Лавріненко Ольга Валеріївна, асистент кафедри теоретичних
основ електротехніки Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», м. Харків.
Назва дисертації: «Становлення та розвиток теоретичної електротехніки як
науки та навчальної дисципліни на теренах України у 30-ті рр. ХХ ст. –
початок ХХІ ст.».
Науковий керівник Тверитникова Олена Євгенівна, доктор історичних
наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і
систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».
Офіційні опоненти: Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних
наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського
національного університету ім. Олеся Гончара МОН України; Кушлакова
Надія Миколаївна, доктор історичних наук, доцент, завідувачка кафедри
соціально-гуманітарної підготовки та права Західнодонбаського інституту
«ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

ОЗНАЙОМИТИСЬ З РОБОТОЮ