Затвердити список учасників, допущених до конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника Центру інновацій та технологічного розвитку:

ГОЛОВАТЮК Василь Михайлович, д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Центру інновацій та технологічного розвитку

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН

України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади головного наукового
співробітника Центру інновацій та технологічного

розвитку

Для участі у конкурсі необхідно наступні документи:
1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження
наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) довідка про наукову діяльність;
9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кваліфікаційні вимоги до посади головного наукового співробітника —
доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за
останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї
у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз,
та/або патентів.
Документи подавати за адресою: м.Київ-032, б-р Т.Шевченка, 60,
тел.: 486-71-42 до відділу кадрів

Термін подачі документів один місяць з дня оголошення

конкурсу