ХХІ міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ» 12 – 15 вересня 2016 року

КОНФЕРЕНЦІЯ 2017-го року!

UkrainianRussianEnglish

 

Заповнити заявку

21 міжнародна

науково-практична

конференція

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

12 – 15 вересня 2016 року

 

Національна академія наук України

Міністерство освіти і науки України

Наукова рада з наукознавства

Міжнародної асоціації академій наук

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Одеський національний політехнічний університет

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

ЗАПРОШУЮТЬ

науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників державних установ, зацікавлених організацій та бізнесу

прийняти участь у роботі

21 Міжнародної науково – практичної конференції

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»,

яка відбудеться 12-15 вересня 2016 року

 

У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, обласних та місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

 

У межах конференції буде проведено

Круглий стіл

«Інновації та технологічний розвиток»

(13 вересня 2016 року),

присвячений аналізу актуальних питань формування та реалізації технологічного розвитку, впровадження інновацій, новітніх технологічних рішень та подальшої зміни структури національної економіки.

 

Мета конференції: обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного розвитку на основі випереджаючого зростання високотехнологічних галузей промисловості, дослідження аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів сталого економічного зростання.

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ »

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Маліцький Б.А.  співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Оборський Г.О. – співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету

Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с, головний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Грачов О.О., к.т.н., завідувач відділу Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Денисюк В.А., к.т.н., с.н.с, старший науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Дикусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови

Йохна М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Марков А.В., д.е.н., проф., перший проректор Інституту парламентаризму та підприємництва (м. Мінськ)

Никитенко П.Г., д.е.н., проф., академік НАН Білорусі, радник Президії НАН Білорусі

Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан Факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград)

Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України

Соловйов В.П., д.е.н., проф., заступник директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник Інституту промисловості НАН України

Чайка Д.Ю., к.г.н., начальник відділу трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України

Філиппова С.В., д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

Щербін В.К., к.філ.н., завідуючий сектором інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі

 

Тези доповідей будуть оприлюднені перед початком конференції на сайті ОНПУ та ІДНТПІН
ім. Г.М.Доброва (у форматі pdf) та опубліковані у збірнику матеріалів XХІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки». Також матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» та на офіційному веб-сайті МОН України.

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

 

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання, круглого столу та за секціями:

 

 1. Інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для виходу України з кризи
 2. Регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу
 3. Проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах структурних змін в економіці; історія науки і техніки через призму інновацій
 4. Поєднання можливостей і потреб науки та виробництва в Україні, представлення науково-технічних розробок ВНЗ, національних академій наук, налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво в інноваційній сфері

 

Місце проведення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ »

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції, обсяг тез не перевищує 5-ти сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
 2. Файл MS Word 1997 – 2007, Шрифт Times New Roman; Кегль 14; міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Сторінки тез не нумеруються.
 3. Файл з тезами необхідно назвати прізвищем автора латинськими буквами та зберегти у двох форматах— doc та rtf.
 4. На початку файла зверху зліва мовою тез пишуться прізвище та ініціали авторів (шрифт – напівжирний), їх науковий ступінь, посада, місце роботи, E-mail (шрифт звичайний). Через 1 інтервал – назва тез (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – від центру). Через 1 інтервал після заголовку мовою тез розміщуються анотація та ключові слова. Нижче, через 1 інтервал, – назва тез англійською мовою (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – від центру). Через 1 інтервал після заголовку англійською мовою розміщуються анотація та ключові слова (ABSTRACT, KEY WORDS). Нижче, через 1 інтервал, – текст тез.
 5. Посилання на джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел — крапкою з комою, наприклад: [1, 95—96], [2; 5; 7].
 6. Список використаних джерел оформлюється у кінці тез в алфавітному порядку, публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до
  списку – Література.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ »

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Для включення в програму конференції  продовжено до 10 серпня 2016 р. необхідно:

 1. зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою (зразок можна скачати на сайті /) та надіславши її на е-mail: odessa@stepscenter.org.ua
 2. надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.
 3. надіслати на вказану електронну адресу  А К Т  прийому-передачі інформаційних послуг 

Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж
3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки, відхиляються, про що на
e-mail авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XХІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – поштою за вказаними в заявці учасника реквізитами.

Організаційний внесок за участь у роботі конференції для громадян України складає:

Очна форма:

300 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друковані  програма конференції та збірник матеріалів конференції,  перерви на каву, культурна програма);

250 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована  програма конференції та електронна версія збірника матеріалів конференції,  перерви на каву, культурна програма).

Дистанційна форма:

200 грн. (публікація тез та пересилка друкованого збірника матеріалів конференції);

150 грн. (публікація тез та пересилка електронної копії збірника матеріалів конференції).

 

Організаційний внесок для іноземних громадян складає:

Очна форма:

70  (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друковані  програма конференції та збірник матеріалів конференції,  перерви на каву, культурна програма).

Дистанційна форма:

40 €  (публікація тез та пересилка друкованого збірника матеріалів конференції);

20 €  (публікація тез та пересилка електронної копії збірника матеріалів конференції).

       Оргвнесок перераховується за вказаними нижче реквізитами: розрахунковий рахунок 26002010126639
МФО 328618, філія АТ «Укрексімбанк» в м. Одесі,
ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» інд. код 39570137. Призначення платежу: «Орг. внесок за участь у конференції Проблеми і перспективи інноваційного розвитку Прізвище, Ім’я, По-батькові в т/ч ПДВ»

При оплаті з-за кордону прохання уточнити реквізити в оргкомітеті.

В окремих випадках, за погодженням з оргкомітетом форуму, можлива оплата організаційного внеску під час реєстрації.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.

 

Контакти оргкомітету:

65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1,
Одеський національний політехнічний університет,
тел.: +38(048)705-83-38, +38(048)705-83-97;
email: odessa@stepscenter.org.ua

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, тел.: +38 (044) 486-95-91,: +38 (044) 236-99-43;

email: odessa@stepscenter.org.ua

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОТЕЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ХХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
THE LIST OF RECOMMENDED HOTELS FOR PARTICIPANTS OF THE ХХІ-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT”

Заповнити заявку

А К Т  прийому-передачі інформаційних послуг 

 

ПРИКЛАД АКТУ прийому-передачі інформаційних послуг 

ЧЕКАЄМО НА АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА

ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!